Blog
Dishwasher

Een werkstraf, hoe ziet dat eruit?

De werkstraf is een straf. De werkstraf wordt niet opgelegd bij alle delicten. De werkstraf staat voor onbetaald, zinvol werk verrichten en iets terug doen voor de maatschappij. Denk hierbij aan werkstraflocaties zoals een kringloopwinkel, dierenasiel of verzorgingshuis. De werkstraf is voor sommige reclassenten ook een opstapje naar regulier werk of een andere zinvolle dagbesteding. Daarnaast kan de werkstraf bijdragen aan gedragsverandering.

Hoe wordt een passende plek gevonden voor een werkgestrafte?

Bij alle werkgestraften wordt er zoveel als mogelijk een goede match gemaakt tussen de persoon en het werkstrafproject. Hierbij spelen verschillende factoren een rol zoals houding tijdens het intakegesprek, een beperking en het delict. Ook kunnen werkstraflocaties aangeven dat personen die een delict uit een specifieke categorie hebben gepleegd, niet daar aan de slag mogen.

Hoe ziet een werkstraf eruit in een verzorgingshuis of ziekenhuis?

Werkgestraften worden regelmatig ingezet bij werkstraflocaties zoals een ziekenhuis of verzorgingshuis. Zij voeren ondersteunende taken uit zoals het werken in de spoelkeuken, het uitvoeren van verschillende schoonmaakwerkzaamheden of kleding en materiaal strijken in de linnenkamers. Een werkgestrafte voert nooit werkzaamheden uit waarvoor een opleiding of werkervaring een vereiste is. Het doel van de werkstraf is iets terug doen voor de maatschappij.

Nemen werkgestraften werk over van professionals?

Nee, zij nemen geen werk over van professionals maar nemen hen wel werk uit handen.

Meer weten over ons werk? Volg ons dan op social media! Wij zijn actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Geplaatst op 13 februari 2023