Nieuws
Inspectierapport

Artikel reclassering over OxRec in Nederlands Juristenblad

In het Nederlands Juristenblad verscheen een aantal weken geleden een artikel van juridisch onderzoeker Gijs van Dijck. In het artikel waarschuwde de onderzoeker voor het risico op etnisch profileren bij het gebruik van de OxRec en stelde hij dat de methode onvoldoende betrouwbaar is om te gebruiken. In een publieke reactie liet de reclassering al weten zich niet te herkennen in het onderzoek van Van Dijck.

Lees hier de publieke reactie

De reclassering heeft in samenwerking met professor Seena Fazel van de Oxford University (mede ontwikkelaar van de OxRec) een artikel geschreven voor het  Nederlands Juristenblad. In het artikel wordt aangegeven dat wij vinden dat Van Dijck in zijn publicatie de reclassering op onjuiste gronden in verband brengt met mogelijk etnisch profileren en ongelijke behandeling. Ook stelt hij het risicotaxatie-instrument OxRec ten onrechte gelijk met niet-transparante instrumenten en ondoorzichtige algoritmes. Dit beeld is vervolgens overgenomen in diverse media en raakt het dagelijkse werk van de reclassering in de uitvoering van onze maatschappelijke taak. Daarom hebben we in het artikel aangegeven wat onze werkwijze inhoudt.

Geplaatst op 16 juli 2020