Nieuws
MVB Trein

Cijfers Elektronisch monitoring (EM) 2019

Op een willekeurige dag in 2019 droegen ongeveer 700 personen een enkelband ter controle van een opgelegd locatieverbod of –gebod. In 2019 droegen circa 3.750 personen een enkelband. De gemiddelde draagtijd was 87 dagen. Cijfers van de reclassering en DJI laten zien dat een band in 2019 bij 97% bleef waar die hoort: om de enkel van een drager. Dit betekent dat in 2019 115 keer een enkelband werd gesaboteerd.

Wat is een enkelband?

De enkelband is een middel om de naleving van opgelegde locatieverboden of –geboden aan verdachten en veroordeelden te controleren. Het is dus geen vervanging voor de gevangenisstraf, maar een hulpmiddel binnen het reclasseringstoezicht De enkelband kan worden ingezet om te controleren of iemand op afgesproken tijden thuis is, maar ook of iemand niet in verboden gebied komt. Als een enkelbanddrager in een gebied komt waar hij niet mag zijn of een gebied verlaat waar hij juist moet blijven, genereert de band automatisch een alarm richting een meldkamer. Hierdoor maakt een enkelband snel en gericht ingrijpen mogelijk. Ook gaat er een preventieve werking van uit: dragers overtreden minder vaak voorwaarden.

Wanneer?

Elektronische Monitoring (EM) kan worden opgelegd in diverse fasen van een strafrechtelijk traject. In driekwart van de gevallen wordt de enkelband  ingezet bij mensen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Bijvoorbeeld bij een voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstelling of als aanvullend controle instrument gedurende de re-integratie van een delinquent. Bij de overige personen gaat het om een schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden; zij worden verdacht van een strafbaar feit en mogen hun rechtszaak met een enkelband om buiten de gevangenis afwachten. De reclassering monitort de enkelbanden.

Wie beslist?

Aan het gebruik van de enkelband gaat een advies door de reclassering vooraf. De rechter, het Openbaar Ministerie (OM) of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beslist of iemand voorwaardelijk vrij komt met een enkelband Een enkelbanddrager staat onder toezicht van de reclassering. Bij overtreding van de voorwaarden of sabotage van de enkelband wordt de politie en/of het Openbaar Ministerie gewaarschuwd die daarop maatregelen treffen.

Tot slot

De enkelband helpt de reclassering om de naleving van voorwaarden te controleren én gedrag bespreekbaar te maken en vervolgens te veranderen. Bovendien kan een terugkeer in de maatschappij met een enkelband gecontroleerd gebeuren. De enkelband is hierin al jaren een zeer behulpzaam en effectief instrument gebleken. De enkelband draagt bij aan het beheersen van risico’s, het beschermen van slachtoffers en het werken aan gedragsverandering bij dragers, dit alles om recidive te voorkomen en de samenleving veiliger te maken.

 

Geplaatst op 17 september 2020