Nieuws
Foto Vrouwe Justitia 01 Adobestock 117537974

Gezamenlijk plan herstart strafrechtketen bekendgemaakt

Reclassering, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen, rechtspraak, het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie gaan gezamenlijk de achterstand aanpakken die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis. De ministers van Justitie en Rechtsbescherming sturen dit plan voor de herstart van de keten vandaag, donderdag 25 juni, aan de Tweede Kamer.

Algemeen directeur Johan Bac: “Door corona zijn de achterstanden fors opgelopen. Het mooie van onze gezamenlijke aanpak is dat we hard aan de slag gaan, maar ook oog hebben voor de effecten op de ander en de kansen willen benutten om slimmer te werken. Voor de reclassering betekent dit heel veel nieuwe projecten zoeken zodat we de werkstraffen snel en zinvol kunnen laten uitvoeren. En dat we gaan vernieuwen. De reclassering heeft in een pilot ervaring opgedaan met de ontwikkeling van een innovatieve werkwijze die een snelle en zekere start van de werkstraffen beoogt te bevorderen. Daarnaast wil de reclassering ook, en juist in deze tijd, inzetten op een snel advies aan rechters en officieren zodat we kunnen bijdragen aan zinvol en effectief straffen.”

02:08

Algemeen directeur Johan Bac over herstart strafrechtketen

Lees hieronder het gezamenlijke persbericht over de herstart van de strafrechtketen:

Wegwerken corona-achterstanden strafrechtketen voor eind 2021

Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn gekomen tot maatregelen om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Reguliere inzet en capaciteit zijn niet altijd voldoende. Extra maatregelen en innovatieve oplossingen zijn nodig. Organisaties zijn hiervoor afhankelijk van elkaar, want wat de een doet, heeft effect op het werk van de ander.
Ook nu moet zichtbaar zijn dat misdaad niet onbestraft blijft en dat voortvarend recht wordt gedaan aan verdachten en slachtoffers. Om de achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis weg te werken, treffen organisaties maatregelen, zoals het vergroten van de capaciteit, het vereenvoudigen van afdoening en een nieuwe manier van werken.

Vergroten van capaciteit
Bestaande gebouwen worden beter benut door de rechtspraak en het OM door bijvoorbeeld de openingstijden te verruimen. Daarnaast huren zij extra ruimte op andere locaties. De rechtspraak zal ook meer personeel inzetten, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van rechter-plaatsvervangers en rechters die onlangs met pensioen zijn gegaan. Ook het OM heeft extra menskracht nodig om het extra werk wat de aanpak met zich meebrengt, aan te kunnen. Inzet van de reclassering is om een forse, tijdelijke uitbreiding van het aantal taakstraf projectplaatsen te realiseren. Bijvoorbeeld bij natuurbeheer, sportclubs en de agrarische sector. DJI zet met inachtneming van de RIVM-richtlijnen in op het optimaal gebruiken en waar nodig verruimen van de celcapaciteit.

Vereenvoudigen van afdoening
Rechtspraak en OM hebben afspraken gemaakt over de behandeling van strafzaken de komende tijd. Het OM gaat relatief eenvoudige strafzaken die anders door een politierechter zouden worden afgehandeld, zoveel mogelijk via een strafbeschikking afdoen. Als deze zaken worden beoordeeld en afgedaan door een officier van justitie, wordt de voorraad strafzaken substantieel kleiner en kan de rechtspraak zich vooral richten op de zwaardere zaken. Rechtbanken en hoven gaan een deel van de strafzaken die zij meervoudig met drie rechters behandelen tijdelijk enkelvoudig door één rechter laten doen. Het OM kijkt met de advocatuur en Slachtofferhulp Nederland en reclassering hoe hierbij zo goed mogelijk recht kan worden gedaan aan de belangen van verdachten en slachtoffers.

Nieuwe manier van werken
Wijzigingen in de manier van werken, dragen bij aan het terugdringen van achterstanden. Waar mogelijk worden strafzaken schriftelijk of via een videoverbinding behandeld, bijvoorbeeld als het gaat om regie- of pro formazittingen. Ook reclassering en DJI zetten het gebruik van telehoren / videobellen voort waar dat passend is en kan helpen om achterstanden weg te werken.

Monitoring
De opgezette monitoring voor de hele strafrechtketen blijft in stand zodat ook in de toekomst beter kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen.

 

Geplaatst op 25 juni 2020