Nieuws
AdobeStock_62127338_thumbs_up.jpeg

Honderden vrijwilligers gaan voor een veiliger samenleving

Dit jaar werkten meer dan 600 vrijwilligers voor Reclassering Nederland. Dagelijks maken zij het verschil door een actieve bijdrage te leveren aan een veiliger samenleving. Ze helpen daders bij de re-integratie in de samenleving, door het opbouwen van een leven zonder delicten. Vrijwilligers zijn voor Reclassering Nederland onmisbaar.

Ruim de helft van het totaal aantal vrijwilligers van Reclassering Nederland werkt wereldwijd, verspreid over 46 landen, samen met Bureau Buitenland. Voor Bureau Buitenland fungeert de vrijwilliger als de ‘ogen en oren’. Ze geven vorm aan de begeleiding en ondersteuning van gedetineerden in buitenlandse gevangenissen. De overige helft van het totaal aantal vrijwilligers is COSA vrijwilliger. Zij ondersteunen en begeleiden zedendaders bij het opbouwen van een leven zonder delicten onder het motto ‘geen nieuwe slachtoffers’.

Waardering voor inzet

Alle vrijwilligers van Reclassering Nederland hebben een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Ze kunnen rekenen op een grondige selectie en training vooraf en ook de ondersteuning en begeleiding door bevoegde deskundigen gedurende de periode van contact met (zeden)daders is goed geregeld.

Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland: “Ik heb erg veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers die dagelijks een actieve bijdrage leveren als aanvulling op ons werk. Mede door hun inzet ondersteunen ze daders bij hun re-integratie in de samenleving.”


Vrijwilliger aan het woord

Heleen Geerdes is een van de vele vrijwilligers van Reclassering Nederland. Zij werkt sinds 2007 als vrijwilliger voor Bureau Buitenland in meerdere Spaanse gevangenissen. Een van haar taken is het bezoeken van Nederlandse gedetineerden. Ze vertelt over haar werk: ‘Wat ik mooi aan dit werk vind, is de wisselwerking tussen mij en de gedetineerden. Zij hebben mij nodig, maar tegelijkertijd vind ik dat ze mij ook wat teruggeven. Van iedereen die ik bezoek, steek ik wel wat op. Sommige mensen zullen mij de rest van mijn leven bijblijven. Zo heb ik een keer iemand gehad die zwaar drugsverslaafd was. Ik heb hier veel met hem over gepraat. Het is heel bijzonder om van dichtbij mee te maken hoe het iemand lukt om clean de gevangenis te verlaten. Ik vind het dankbaar werk, dat mijn leven enorm heeft verrijkt.’

Vrijwilligers altijd welkom

Er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers. ‘Vrijwilligers maken echt het verschil. En dat is belangrijk, want ieder slachtoffer is er één teveel.’, aldus Sjef van Gennip.

In 2017 is er actief gezocht naar geschikte mensen van verschillende leeftijden en achtergronden om als COSA vrijwilliger zedendaders te begeleiden. Dit heeft geresulteerd in vele aanmeldingen. Naast vrijwilligers voor de COSA zijn ook Nederlandstalige vrijwilligers welkom die in het buitenland wonen en bereid zijn om gedetineerden namens Bureau Buitenland te bezoeken in de gevangenis.

Klik hier voor meer informatie over vrijwilliger worden.

Geplaatst op 7 december 2017