Nieuws
bajes_buitenland.jpg

Jaarlijks 750 langgestraften terug uit buitenlandse detentie

Jaarlijks keren er ruim 750 Nederlandse gedetineerden terug uit een buitenlandse gevangenis. Vaak gaat het om langgestraften. Hun terugkeer in de samenleving brengt vaak extra problemen met zich mee. Bureau Buitenland – onderdeel van de reclassering – bereidt gedetineerden voor op hun terugkeer in Nederland. Vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Het doel is om gedetineerden tijdens de buitenlandse detentie bij te staan en om herhaling van crimineel gedrag te verkleinen.

De meeste gedetineerden in het buitenland zijn langgestraften. Vaak gaat het om ernstige delicten waar hoge straffen voor worden opgelegd. Ruim 80 procent van de Nederlandse gedetineerden die vrijkomen in het buitenland zit een straf uit van meer dan drie jaar. Dat zijn 400 gedetineerden per jaar.

Dat is fors hoger dan mensen die in Nederland een gevangenisstraf uitzitten. In 2016 kwam 73 procent van de gedetineerden binnen drie maanden vrij, terwijl er 348 gedetineerden vrijkwamen na een veroordeling van drie jaar of langer.

De terugkeer in de Nederlandse maatschappij verloopt bij een Nederlandse detentie in fases. Begeleiding start vaak al vanuit detentie. Bij gedetineerden in het buitenland verloopt dit anders. Van de 750 gedetineerden in het buitenland, keren 250 gedetineerden terug via de zogeheten WETS-WOTS. Dit houdt in dat er een stafoverdracht plaatsvindt, waarbij een restant strafdeel in Nederland uitgezeten mag worden.

De overige 500 gedetineerden keren direct vanuit het buitenland terug.  Zij hebben meestal hun straf in het buitenland volledig uitgezeten en zijn daardoor niet meer verplicht tot enige vorm van begeleiding. Dit betekent dat alles op vrijwillige basis gebeurt, wat de mogelijkheden voor begeleiding beperkt.

Noodzaak van begeleiding

En dat terwijl gedetineerden die terugkeren uit detentie in het buitenland juist gebaat zijn bij extra begeleiding. Hun terugkeer in de samenleving brengt vaak extra problemen met zich mee. Nederlandse gedetineerden in het buitenland zitten meestal lang in voorarrest, kennen de taal en cultuur niet en hebben amper toegang tot rechtsbijstand en hulpverlening.

Ook zijn de omstandigheden vaak slecht en zijn gedetineerden ver verwijderd van familie en vrienden. Bij een terugkeer naar Nederland zijn er vooral bij de langgestraften meerdere problemen.

Bureau Buitenland zet zich namens de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, de SVG en het Leger des Heils) wereldwijd in voor Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. Van de ongeveer 2000 Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn, zijn er ongeveer 1400 in beeld bij Bureau Buitenland.

‘Gedetineerden in het buitenland hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden’, vertelt Marco Brok, beleidsmedewerker bij Bureau Buitenland. ‘Voor een deel waren deze al aanwezig voor detentie. Tijdens de detentie verdiept die problematiek zich vaak. Dat probeert Bureau Buitenland te voorkomen door deze groep voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Een deel van de gedetineerden die terugkeren uit het buitenland melden we aan bij de gemeentelijke nazorg. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Daarom is het zo belangrijk dat we de gedetineerden in het buitenland al goed in het vizier hebben. Vrijwilligers spelen daarbij een cruciale rol.’

Vrijwilligers

Bureau Buitenland werkt nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en vrijwilligers die Nederlandse gedetineerden in de gevangenis bezoeken. Wereldwijd wordt samengewerkt met ruim driehonderd vrijwilligers, verspreid over 46 landen.

Een keer per vier à acht weken bezoeken zij gedetineerden. Om de begeleiding van gedetineerden vorm te geven zijn vrijwilligers onmisbaar. De vrijwilliger fungeert als de ‘ogen en oren’ van Bureau Buitenland.

‘Bureau Buitenland is altijd op zoek naar Nederlandstalige vrijwilligers in het buitenland die regelmatig Nederlandse gedetineerden ter plaatse willen bezoeken’, aldus Brok. ‘Als vrijwilliger kun je echt het verschil maken en bijdragen aan een goede terugkeer van gedetineerden uit het buitenland.’

 

Peter_17_2.jpg

Peter van den Hoogen

communicatiemedewerker
Geplaatst op 28 november 2017