Nieuws
Week Tegen De Kindermishandeling

Kindermishandeling: wat doet de reclassering om het te voorkomen?

Deze week is het de Week tegen de Kindermishandeling met ‘dichterbij dan je denkt’ als centraal thema. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem en komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Jaarlijks gaat het om 119.000 kinderen. De reclassering krijgt hier ook mee te maken. Bij huiselijk geweld is er vaak direct of indirect ook sprake van kindermishandeling. De reclassering heeft verschillende manieren om, veelal in samenwerking met ketenpartners, te werken aan het voorkomen van herhaling.

Bijvoorbeeld bij het Spreekuur Huiselijk geweld. Professionals van de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis werken daarin intensief samen in Oost-Nederland, Oost-Brabant en sinds dit jaar ook in Midden-Nederland. Met het spreekuur Huiselijk Geweld krijgen de reclasseringsorganisaties en justitie een verdachte van huiselijk geweld eerder in beeld zodat sneller en beter ingegrepen kan worden. Binnen twee weken na aanhouding wordt een verdachte uitgenodigd op het spreekuur van de reclassering. Het OM stelt het moment om te beslissen over de vervolging van een verdachte met twee weken uit.

De reclassering start meteen, samen met alle betrokken instanties zoals Veilig Thuis, politie en bijvoorbeeld de huisarts, met het maken van een plan van aanpak om het geweld te stoppen. De veiligheid van slachtoffers en gezinsleden staat hierin voorop. Een verdachte start direct met een gedragstraining of een andere interventie. De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening.

Leren omgaan met boosheid en agressie

Verder zet de reclassering ook in op gedragsinterventies voor de beëindiging van (onderling) relationeel geweld. Kindermishandeling is een vorm van geweld die zelden vanzelf overgaat. In de gedragsinterventie BORG van de reclassering leren deelnemers om hun om boosheid en agressie beter hanteerbaar te maken en leren ze risicovolle situaties beter herkennen zodat ze die ook bewuster kunnen mijden. Door praktische oefeningen leren ze hoe ze beter met negatieve gevoelens en emoties om kunnen gaan.

Door een andere bril

Het is ook mogelijk voor deelnemers om een VR-simulatie binnen de training (BORG) te doen. Hierbij bekijkt de deelnemer de wereld vanuit het perspectief van een jongen van 7 jaar. Die maakt een ruzie mee tussen zijn ouders, op de achtergrond huilt zijn babyzusje. De deelnemer ervaart op deze manier een mix aan emoties. Uiteindelijk leidt dit tot empathie voor het kind en de partner (moeder). Deze ervaring met VR bril is een waardevolle aanvulling op de training.

Netwerksamenwerking: Veiligheid voorop

Bij de samenloop van zorg en straf werken we als Reclassering, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming samen. Samenwerken in situaties waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel nodig. Vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is de ontwikkelagenda ‘veiligheid voorop’ ontstaan. Daarin stellen de betrokken organisatie zich op als ‘lerend netwerk’ en ligt de focus op de praktijk en wat nodig is om daarin te verbeteren.

Geplaatst op 17 november 2021