Nieuws
Adobestock 450990155

Onderzoek naar ‘reclasseren in de buurt’ gepubliceerd

Reclassering Nederland heeft het afgelopen anderhalf jaar het ‘reclasseren in de buurt’ verder ontwikkeld. De organisatie probeert daarmee op twee manieren ‘dichterbij’ de reclassanten te komen. Door gebiedsgericht te werken met één team in één gebied. En door meer samenwerking te zoeken met organisaties in het sociaal- en veiligheidsdomein in een buurt of wijk. Er zijn twee onderzoeken gedaan naar deze manier van werken door onderzoeksbureau Movisie en Saxion Hogeschool.

Op basis van deze twee onderzoeken gaat de reclassering buurtgericht werken verder vorm geven. De onderzoeken beschrijven ook een flinke uitdaging voor het borgen van deze manier van werken. Het werken in de buurt is overigens niet nieuw voor de reclassering. Maar met ‘reclasseren in de buurt’ wil de organisatie een ontwikkeling maken richting onderbouwd en effectief reclasseringswerk dat beter aansluit bij de levensloop en de omgeving van de reclassant.

Onderzoek Movisie

Movisie analyseerde de wijze waarop de reclassering werken in de ‘de buurt’ organiseert. Movisie ziet meer mogelijkheden dan de bestaande praktijk en die hebben zij in hun onderzoek geschetst. Er is onder meer een overkoepelende verandertheorie opgesteld voor reclasseren in de buurt, die de elementen beschrijft die reclasseren in de buurt zou moeten bevatten.

Onderzoek Saxion Hogeschool

Saxion Hogeschool heeft een verkennende Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse gedaan naar de toegevoegde waarde van reclasseren in de buurt. Vanwege de grote diversiteit die binnen de verschillende buurtprojecten aanwezig was, zit er nog vrij veel onzekerheid in de optelsom van maatschappelijke kosten en baten. Deze kan zowel positief als negatief uitpakken en Saxion adviseert dan ook om deze te blijven volgen. Daarbij lijken de meeste effecten te behalen op specifieke leefgebieden, zoals werk en financiën. Opvallend is dat de maatschappelijke meerwaarde beduidend toeneemt als de reclassering zich actief zou gaan inzetten voor de preventie van strafbaar gedrag bij de groep mensen die reclassant dreigt te worden.

 

Nieuwsgierig naar hoe werken in de buurt in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel in Trouw waarin een verslaggever een dag mee op pad gaat in Den Haag met onze collega Willy Topcu.

Geplaatst op 20 december 2021