Nieuws
Collage werving

Reclasseren doe je samen: versterk jij ons directieteam?

Om onze ambities de komende jaren nog krachtiger om te kunnen zetten in resultaten, versterken we onze directie met twee nieuwe collega's.
  • Directeur operatie

  • Directeur personeel & bedrijfsvoering

Standplaats: Utrecht, Landelijk kantoor
Beroepsniveau: academisch
Salarisindicatie: € 6.405 - € 8.216
Werkweek: 36 uur

Als directielid bij Reclassering Nederland is je focus een excellente uitvoering van het reclasseringswerk. Met specifieke vakkennis en ervaring én in hechte samenwerking met je collega-directieleden maak je het mogelijk dat medewerkers op alle niveaus hun werk betrokken, met vertrouwen en met plezier kunnen doen. Zodat zij zich 100% kunnen inzetten voor de missie van Reclassering Nederland: de samenleving veiliger maken door herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.

Bij Reclassering Nederland zetten we onze expertise in om risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen. En ook de voorwaarden te helpen scheppen voor een veilige terugkeer in en een volwaardige deelname aan de samenleving. Dat doen we met reclasseringswerk: reclasseringsadvies en -toezicht, elektronische monitoring, werkstraffen en gedragstrainingen. En met een organisatie die dat werk faciliteert en ondersteunt.

  • De operatie is de dagelijkse uitvoering en logistiek van onze vaak complexe wettelijke reclasseringstaken. Daar draait het om in onze organisatie, daar zetten onze tweeduizend medewerkers in het hele land zich elke dag voor in. Als directeur Operatie richt je je in het bijzonder op het verstevigen van de effectiviteit en integraliteit van het reclasseringswerk. En ook op de doorontwikkeling en innovatie van het reclasseringswerk, als antwoord op de trends en bewegingen in de samenleving.
    - Lees de volledige functiebeschrijving

  • Het reclasseringswerk kan niet zonder goed personeel en een sterke bedrijfsvoering in alle geledingen van de organisatie. Als directeur Personeel & Bedrijfsvoering ga je aan de slag met strategie en ontwikkeling van mens, werk en organisatie, een adequate plannings- & control cyclus, kwaliteitszorgsysteem, risicobeheersing en de faciliteiten voor het werk van de organisatie. Daar hoort ook bij dat je Reclassering Nederland als geheel verder vormgeeft als lerende organisatie.
    - Lees de volledige functiebeschrijving

De leden van het landelijk directieteam zijn binnen hun portefeuilles aanspreekpunt voor de vijf regiodirecteuren en de hoofden van de landelijke stafafdelingen. Beide directeuren leggen verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder die de bestuurlijke portefeuille beheert en verantwoordelijk is voor de overall regie en strategie. Een strategie voor versteviging van de banden met de samenleving, in het bijzonder het gevangeniswezen en de lokale omgeving van de reclasseringscliënten. De bestuurder richt zich daarnaast op de twee andere reclasseringsorganisaties, de opdrachtgever (ministerie van Justitie & Veiligheid), ketenpartners en de politiek, op de verbinding en samenwerking binnen Reclassering Nederland en op de externe positionering.

Nieuwe directiestructuur
Reclassering Nederland ziet de versterking van de directie als een belangrijke stap om de missie en ambities voor de komende jaren en opgaven waar te maken. Het aanstaande vertrek van de huidige plaatsvervangend algemeen directeur maakt het een natuurlijk moment om de directie anders in te richten. Zowel de raad van toezicht als de ondernemingsraad hebben positief geadviseerd over de nieuwe directiestructuur.

Wat je in ieder geval in je mars hebt
Het is vanzelfsprekend dat je over een ruime en actuele kennis en ervaring beschikt op een van de genoemde gebieden operatie en personeel & bedrijfsvoering. Daarnaast verwachten we een overtuigende motivatie om te willen leidinggeven aan mensen die werken met een diverse en complexe doelgroep in een veeleisende werkomgeving.Je bent aantoonbaar succesvol met sturing geven aan programma’s in een omgeving waarin bestuurlijke, maatschappelijke en politieke (gevoelige) belangen en verhoudingen een rol spelen. Je zet je graag in voor onze maatschappelijke opdracht, samen met mensen binnen Reclassering Nederland en de instanties met wie wij nauw samenwerken. Kennis van en ervaring met én aantoonbare betrokkenheid bij het werk van de justitieketen en specifiek de reclassering zijn een pré.

Competenties
Reclassering Nederland werkt dagelijks aan het gedrag van daders en verdachten. Daarom vragen we ook van medewerkers dat zij kritisch naar hun eigen gedrag kijken, dat gedrag transparant maken en zich verder ontwikkelen. Van de leden van het directieteam verwachten we nadrukkelijk de volgende competenties: groepsgericht leiderschap, strategisch management, resultaatgerichtheid, impact, relatiemanagement. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend en je bent gewend om met je collega’s gezonde tegenspraak te organiseren en zo scherp te blijven. Lees hierover meer in de functieprofielen.

Wat je kunt verwachten
Reclassering Nederland hecht veel waarde aan samenwerking en professionele ontwikkeling. We bieden een informele, open en flexibele werkomgeving waarin je jouw talenten kunt ontwikkelen en je werk kunt organiseren.
We bieden een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week, voor de duur van één jaar met zicht op een vast dienstverband. Het bruto maandsalaris is minimaal € 6.405,- en maximaal € 8.216,- (schaal 16) o.b.v. een 36-urige werkweek. Je ontvangt daarnaast een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Werk maken van het verschil
Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving. Onze doelgroep is immers ook divers. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker en maken het werk leuker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, ervaring en competenties. Dat geldt uiteraard ook voor het directieteam. Om de kans daarop te vergroten, stellen we de vacature gelijktijdig intern en extern open. Iedereen is daarom welkom te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Informatie en solliciteren
Neem voor meer informatie over de functies contact op met de algemeen directeur Johan Bac via Henriëtte Dubois van de afdeling bestuursondersteuning, tel. 088 80 420 33. Meer informatie over (het werk van) Reclassering Nederland ontdek je op onze website. Interesse? Verzend je CV en een motivatiebrief dan per e-mail aan onze recruiter Baudi Heidanus. Je kunt reageren tot en met 29 november 2020.

Data sollicitatieprocedure
De selectie van de brieven en cv’s vindt plaats op 30 november. Met de kandidaten die we uitnodigen volgt een gesprek met de selectieadviescommissie (SAC). Voor de geselecteerde kandidaten volgt een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC).

Data SAC
- functie directeur personeel & bedrijfsvoering op: donderdag 3 december 2020
- functie directeur operatie op: vrijdag 4 december 2020

Datum BAC
- voor beide functies op: donderdagmiddag 10 december 2020

Onze missie, visie en ambities

Dit is Reclassering Nederland
De reclassering bestaat bijna 200 jaar. Het begon in 1823 met de strijd voor betere omstandigheden van gedetineerden, zodat ze daarna beter hun leven weer konden hervatten. We hebben ons verbreed en ontwikkeld tot een van dé organisaties die weet hoe criminele carrières kunnen worden voorkomen of afgebouwd.

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag
Dat is het doel van de reclassering. Zo dragen wij bij aan een veiliger samenleving. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken we samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten. De reclassering heeft verschillende taken. We geven advies aan rechtbanken, het Openbaar Ministerie en het gevangeniswezen over daders en verdachten. In het advies staat onze visie op de gebeurtenissen, omstandigheden van de verdachte, een risicoanalyse en een advies om herhaling te voorkomen. Ook begeleiden en controleren we mensen die onder ons toezicht staan. Daarbij zetten we zo nodig elektronische monitoring in. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkstraffen in Nederland waarmee daders elk jaar ruim twee miljoen uren zinvol werk verrichten voor de samenleving. En geven gedragstrainingen om justitiabelen te motiveren hun gedrag te veranderen. Ook leiden we verdachten en veroordeelden door naar forensische zorg.

Bekijk en lees de verhalen van onze medewerkers
Meer informatie, zoals ons jaarverslag en persoonlijke verhalen over werken bij Reclassering Nederland lees je op onze website. Of volg ons op LinkedIn, Instagram en Twitter.

Reclasseren doe je samen
Reclassering Nederland wil in de komende jaren nog meer zichtbaar aanwezig zijn in de gebieden waar onze inzet het hardste nodig is. Dat kan in de directe woonomgeving van de cliënt zijn, of in de bajes als een cliënt voor korte of langere tijd gedetineerd zit. Cliënten, en collega’s uit andere organisaties moeten ons makkelijk kunnen vinden. We gaan daarom in de komende jaren vaker deelnemen aan netwerken in buurten en experimenteren met nieuwe werkwijzen. Voor heel Reclassering Nederland geldt: het team heeft een nadrukkelijk rol. Bevlogen teams zijn integer, inclusief, en veilig. Ze bestaan uit vakbekwame medewerkers die met plezier naar hun werk komen, en zich verbonden weten met hun collega’s van binnen en buiten de organisatie.

Geplaatst op 18 november 2020