Nieuws
Bladblazer 1200Px

Reclassering: doorontwikkeling sanctiebestel en sanctietoepassing nodig

De drie reclasseringsorganisaties vragen bij de verschillende partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen aandacht voor de doorontwikkeling van het sanctiebestel en de sanctietoepassing.

Reclassering Nederland, SVG Verslavingsreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering vragen de partijen in hun verkiezingsprogramma voort te bouwen op de stappen die de afgelopen jaren met de gehele strafrechtketen zijn gezet.

Concrete stappen

"Sancties dienen effectief bij te dragen aan het resocialiseren van de dader, aan het verminderen en voorkomen van recidive en aan vergelding," zo is te lezen in de brief die politieke partijen hebben ontvangen.

"Bovendien moet ermee recht worden gedaan aan de belangen van slachtoffers, daders en de maatschappij. Daarom zetten we concrete stappen voor een modern sanctiebestel waarin meer ruimte is voor sanctietoepassing op maat en vrijheidsbeperkende sancties een volwaardige plaats innemen naast geldboetes en vrijheidsbenemende sancties. Daar waar dat kan, gaan we direct aan de slag. Daar waar dat nodig is, bereiden we wetgeving voor."

Unieke taak

Ongeveer 3.000 medewerkers werken dagelijks met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Bij elkaar opgeteld hebben wij ongeveer 75.000 mensen onder onze hoede, in opdracht van een rechter, officier van justitie of gevangenisdirecteur.

Reclasseren is een unieke, wettelijke taak die bijdraagt aan een gezonde rechtsstaat. Dat kunnen we niet alleen. Samen met al onze partners uit de strafrechtketen, zorg, gemeenten en maatschappelijke instanties is het een gezamenlijke opgave om reclassenten weer veilig en volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Zo voorkomen we slachtoffers en dragen we bij aan de veiligheid van Nederland.

Geplaatst op 18 augustus 2023