Nieuws
2021 03 23 Ondertekening Convenant

Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

De drie reclasseringsorganisaties Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) hebben vandaag, 23 maart, een samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering ondertekend. We slaan de handen ineen met vrijwilligersorganisaties Gevangenenzorg Nederland en Exodus.

“Vandaag is een mooie dag. De reclassering is ooit begonnen als vrijwilligersorganisatie en is in de afgelopen 200 jaar doorgegroeid naar een meer professionele organisatie. We hebben al langer ervaring met vrijwilligersinzet, denk aan Bureau Buitenland en COSA, dus het is mooi dat we daar nu met Gevangenenzorg Nederland en Exodus in verder gaan,” aldus Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland.

Persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers

Vrijwilligersinzet is aanvullend op reclasseringstrajecten en voor de cliënt een vrijwillige keuze. De kracht zit in de persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers bij cliënten. Vanuit persoonlijke drijfveren gaan zij een relatie aan met de cliënt. De vrijwilliger kan het gedrag van de cliënt daardoor positief beïnvloeden. Ze helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk en/of ondersteunen bij het regelen van praktische zaken. Taken die buiten de rol of tijd van reclasseringswerkers vallen, maar cliënten wel helpen bij een succesvolle terugkeer naar de samenleving.

De reclasseringsorganisaties hebben al langer positieve ervaringen met vrijwilligers voor bijvoorbeeld specifieke doelgroepen zoals gedetineerden in het buitenland en zedendaders. Ook werkten we vanuit het reclasseringstoezicht al met diverse vrijwilligers van verschillende vrijwilligersorganisaties samen. Met het convenant wordt nu de samenwerking met deze twee landelijke vrijwilligersorganisaties versterkt.

Veel expertise

Vrijwilligersorganisaties Exodus en Gevangenenzorg Nederland hebben veel expertise in persoonlijke en zorg-op-maatbegeleiding van gevangenen na detentie door vrijwilligers. Dit sluit goed aan op de doelen vanuit het reclasseringstoezicht. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking. De partijen streven ernaar om in 2021 65 tot 100 reclasseringscliënten te koppelen aan een vrijwilliger van de vrijwilligersorganisatie. Ook na 2021 hebben de organisaties de intentie uitgesproken te blijven samenwerken.

Reclasseringswerker Janneke is blij met deze ontwikkeling. Recent heeft zij een vrijwilliger ingezet voor een cliënt. “Vrijwilligers zijn gedreven en gemotiveerd. Doordat zij dit puur vrijwillig doen, wordt de houding van de cliënt gunstig beïnvloed. Voor de cliënt is het fijn om iemand dichtbij te hebben die er echt voor hen is. Recent heb ik voor een vrouw waarbij de therapie niet van de grond kwam een vrijwilliger ingezet. De vrouw had moeite met de financiële administratie van haar eigen bedrijf en dat leverde haar stress op. Daarnaast was er in huis veel ruzie met haar puberende kinderen. In de therapie ging de aandacht voornamelijk naar deze problemen, terwijl dat niet de aanleiding was voor de therapie. Een vrijwilliger, ook een ondernemer, helpt de vrouw nu wekelijks met haar administratie. Zodra dat niet meer nodig is, wordt een geschikte vrijwilliger gezocht die haar opvoedingsondersteuning kan bieden. Door de geboden hulp heeft de vrouw minder stress en dat werkt positief door op alle andere fronten in haar leven. In de therapie kan nu gefocust worden op de problematiek waar deze echt voor bedoeld was.”

Eén van de vijf ambities

Het convenant sluit aan bij een bredere ontwikkeling. De minister voor Rechtsbescherming heeft vrijwilligersinzet bij reclasseringstoezicht aangemerkt als een van de vijf ambities waarmee de reclassering haar rol de komende jaren verstevigt en het ministerie van Justitie & Veiligheid ondersteunt deze.

 

Geplaatst op 23 maart 2021