Nieuws
Ondertekening01 SHN 3RO PH 2400Px

Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Onlangs hebben de bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor een strategische samenwerking op het gebied van herstelrecht en de bescherming van slachtoffers. Doel van de nauwere samenwerking is meer aandacht voor herstelrecht bij de organisaties waar zowel daders als slachtoffers baat bij hebben.

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland, Johan Bac, directeur Reclassering Nederland (ook namens reclasseringsorganisaties SVG Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Reclassering) en Nathalie de la Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling, ondertekenden de intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerken. Het gezamenlijke doel is: meer aandacht voor herstelrecht en wederzijds begrip voor de positie en ervaringen van zowel slachtoffers als verdachten/daders.

Herstel van alle betrokkenen

De Reclassering, een daderorganisatie, die nauwer gaat samenwerken met Slachtofferhulp Nederland, een slachtofferorganisatie. Dat behoeft uitleg. Initiatiefnemer Johan Bac, directeur Reclassering Nederland (die ook namens reclasseringsorganisaties SVG Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Reclassering spreekt) legt het als volgt uit: “Ik teken deze intentieverklaring namens de Reclassering, omdat het van blijvend belang is om het slachtofferperspectief in ons werk te verankeren. Dat gaan we doen door van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en medewerkers de kans te gunnen om in elkaars keuken te kijken. We doen dit ten eerste vanwege de bewustwording. De dader moet zich bewust zijn van de gevolgen van zijn daad op het slachtoffer. Ten tweede: de bescherming van het slachtoffer. De Reclassering speelt ook een belangrijke rol in het beschermen van slachtoffers. Denk bijvoorbeeld aan een enkelband, waarmee we willen voorkomen dat een dader in het woongebied van het slachtoffer komt. Ten derde willen we bijdragen aan ruimte voor het herstel van alle betrokkenen. Zowel daders als slachtoffers als de mensen eromheen.”   

Video: Rosa Jansen (Slachtofferhulp Nederland), Nathalie de la Cousine (Perspectief Herstelbemiddeling) en Johan Bac (namens de Reclassering) over waarom de organisatie nauwer gaan samenwerken:

02:32

Meer samenwerking tussen Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling

Ook Rosa Jansen benadrukt het belang van samen werken aan herstel: “De werelden van daders en slachtoffers zijn veel nauwer met elkaar verbonden dan dat je zou denken. Als een strafbaar feit is gepleegd dan zijn op een vreemde manier slachtoffers en daders aan elkaar verbonden. Wanneer je dat weet, dan is het belangrijk om je te verdiepen in de wereld van de dader.”    

De organisaties zijn ervan overtuigd dat alle partijen die bij een delict betrokken zijn - het slachtoffer en zijn/haar omgeving, de maatschappij, de dader en zijn omgeving - meer baat hebben bij herstel van hun onderlinge relaties dan bij (slechts) een straf voor de dader. Herstelbemiddeling, bemiddeld contact met de ander, helpt daarbij. Niet alleen is het goed voor het slachtoffer, het levert ook herstel bij de dader op. En daar heeft ook de omgeving en de samenleving baat bij.

Zo geeft Nathalie de la Cousine van Perspectief Herstelbemiddeling aan: “Wij geloven erin dat contact tussen betrokkenen kan helpen een stap te zetten in het verwerkingsproces en daarmee bijdraagt aan het herstel. Vaak zijn de deelnemers al tevreden als ze elkaar onder ogen hebben durven komen en hun verhaal hebben kunnen doen. Of blij dat ze antwoorden op vragen krijgen: ‘Waarom werd ík slachtoffer’. Ook heel praktisch: afspraken maken wat te doen als we elkaar tegenkomen.”

Geplaatst op 15 april 2022