Nieuws
Corona Virus Update

Reclassering verlengt coronamaatregelen tot en met 28 april

De maatregelen die Reclassering Nederland heeft getroffen om het reclasseringswerk verantwoord voort te zetten tijdens de coronacrisis, blijven van kracht tot en met 28 april. Dat geldt ook voor het opschorten van alle werkstraffen in Nederland. Daarmee volgt de reclassering het beleid van de overheid.

De reclassering blijft zich inzetten voor een veilige samenleving, nu Nederland zich door de coronacrisis langer in een uitzonderlijke situatie bevindt. Voor de reclassering betekent dat dat het werk doorgaat, maar soms in aangepaste vorm. De focus ligt nu vooral op (elektronisch) toezicht. Na 28 april wordt opnieuw bekeken welke maatregelen van kracht blijven.

Meer enkelbanden

Om de kans op besmetting in de gevangenissen te beperken heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten om een groep gedetineerden die aan het einde van hun straf zitten en al een groot deel van de tijd buiten de penitentiaire inrichting verblijven, tijdelijk met verlof te laten gaan. Dit om verspreiding van corona binnen gevangenissen te voorkomen. Op verzoek van DJI monitoren de drie reclasseringsorganisaties deze groep met behulp van Elektronische Controle. Door deze maatregel zijn er meer enkelbanden in gebruik dan normaal. Gemiddeld dragen 700 personen een enkelband. Op dit moment zijn dat er ruim 900.

Algemeen Directeur Johan Bac: “We ondersteunen als reclassering onze collega’s van het gevangeniswezen graag in een periode die soms vraagt om dit soort noodmaatregelen. Het vergt extra inzet van ons als toezichthoudende partij. Daarom werken we nauw samen en kijken we voortdurend naar de beschikbare personele capaciteit, het aantal banden en de capaciteit van het technische netwerk.”

Werkstraffen opgeschort

De uitvoering van alle werkstraffen was al stopgezet tot 6 april. Dit wordt verlengd tot en met 28 april. Waar mogelijk worden medewerkers van de werkstraf op andere plekken binnen de reclassering ingezet. Daarnaast gaat, op verzoek van het gevangeniswezen, een eerste groep medewerkers werkstraf van Reclassering Nederland in de gevangenis van Nieuwegein aan de slag om het gevangenispersoneel te ondersteunen op de arbeidsplaatsen.

Toezicht en advies

De reclassering geeft prioriteit aan het toezicht op justitiabelen die in het kader van hun re-integratie zijn teruggekeerd naar de samenleving. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van elektronische monitoring, en in samenwerking met het Openbaar Ministerie, rechters, politie, gemeenten en het gevangeniswezen. Voor deze kerntaken blijven de reguliere reclasseringslocaties open om de meest urgente zaken te doen. Er zijn wel aanpassingen in de werkwijze, waarbij steeds de afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en gezondheid van de medewerkers. De rechtbank behandelt alleen nog urgente zaken. De reclassering volgt de richtlijnen van de rechtspraak en het OM.

Geplaatst op 2 april 2020