Nieuws
Adobestock 7123826 Dossiers

Steeds groter beroep op reclassering

Deze week wordt de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) besproken in de Tweede Kamer. J&V zet in op forse investeringen in opsporing en vervolging. Deze investeringen bij onze ketenpartners zoals politie, OM en rechtspraak leiden naar verwachting tot meer werk voor de reclassering.

Dit geldt ook voor onze (extra) inzet op bepaalde beleidsthema’s en in te voeren wetten zoals: huiselijk geweld en kindermishandeling, licht verstandelijk beperkte verdachten en daders, bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden en de Wetten USB en Straffen en Beschermen. Het is natuurlijk een compliment dat de kennis en expertise van de reclassering van belang wordt geacht. Er ontstaat inmiddels echter wel een disbalans met de beschikbare financiële middelen.

Doorontwikkelen

Om het reclasseringswerk effectief te laten blijven en toekomstbestendig te zijn, is het noodzakelijk om in te spelen op de veranderingen in de maatschappij. Daarom willen wij nog meer ‘lokaal’ aanwezig zijn. Intensievere samenwerking met ketenpartners in een buurt draagt bij aan het voorkomen van recidive en het veiliger maken van de samenleving.

Bajes

In de gevangenis is de reclassering ook aanwezig. Om vanuit hier al samen met DJI en de gemeenten ervoor te zorgen dat een gedetineerde zo goed mogelijk voorbereid de gevangenis verlaat. Dit helpt recidive te voorkomen. De minister zorgt voor extra geld om drie jaar lang in negen van de 24 gevangenissen de samenwerking te versterken. De huidige aanwezigheid van de reclassering in de 15 overige gevangenissen wordt door de reclassering tijdelijk zelf betaald, maar moet uiteindelijk uiteraard ook structureel geborgd en gefinancierd gaan worden.

Complexe cliënten

Tot slot worden ook wij geconfronteerd met steeds complexere cliënten. De duur van de toezichten en de zwaarte van de doelgroep neemt toe. Steeds vaker werkt de reclassering met extreem verharde of verwarde daders en verdachten die een hoog risico vormen voor de samenleving en onze medewerkers. Daarom heeft de reclassering een intensieve aanpak voor deze groep ontwikkeld. Ook zien we meer verslaafden, meer mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een toename van georganiseerde zware misdaad, extremisme en nieuwe vormen van criminaliteit zoals cybercrime.

Kamerbrief

Lees hier de brief die de reclassering heeft gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid in aanloop naar de begrotingsbehandeling op 20 en 21 november.

De reclassering staat pal in de frontlinie. Wij zijn in alle fases van het strafproces betrokken: van aanhouding tot advies in de rechtbank en van begeleiding in de gevangenis tot een gecontroleerde terugkeer in de samenleving. Vorig jaar kregen zo’n 80.000 verdachten en veroordeelden te maken de reclassering.

Geplaatst op 19 november 2019