Nieuws
Collage werving

Vacature: regiodirecteur Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

De huidige regiodirecteur gaat vanaf maart het landelijke directieteam versterken. Om onze ambities ook in de regio te kunnen voortzetten en te ontwikkelen zoeken we op korte termijn een nieuwe regiodirecteur Zuid. Met vakkennis en ervaring én in hechte samenwerking met jouw regionale staf- en managementteam maak je het mogelijk dat medewerkers op alle niveaus hun werk betrokken, met vertrouwen en met plezier kunnen doen. Zodat zij zich 100% kunnen inzetten voor de missie van Reclassering Nederland: de samenleving veiliger maken door herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.
Reclasseren doe je samen: verbinden is jouw kracht!

Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Beroepsniveau:
academisch
Salarisindicatie:
maximaal € 7.013,-
Werkweek:
36 uur

Focus op de regio
Bij Reclassering Nederland zetten we onze expertise in om risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen. En ook de voorwaarden te helpen scheppen voor een veilige terugkeer in en een volwaardige deelname aan de samenleving. Dat doen we met reclasseringswerk: reclasseringsadvies en -toezicht, elektronische monitoring, werkstraffen en gedragstrainingen. En met een organisatie die dat werk faciliteert en ondersteunt. Zowel landelijk als regionaal. Het daadwerkelijke reclasseringswerk vindt plaats in de regio’s. Daar ligt dan ook jouw focus.

Groot werkgebied, oog voor arrondissementale kleur
Als regiodirecteur geef je leiding aan een team met stafmedewerkers en unitmanagers. Je ontwikkelt samen met hen strategieën voor een sterke arrondissementale positionering van Reclassering Nederland. De regio Zuid bestrijkt een relatief groot werkgebied in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Dat vraagt een zekere autonomie voor de leidinggevenden in de arrondissementen: duidelijke kaders en arrondissementale inkleuring. Jij bent een verbinder, zowel intern als extern. Je hebt oog voor het lokale, het regionale en het landelijke belang. Je bent verder integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de resultaten van jouw regio en coacht staf en management op resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Je stimuleert en faciliteert een cultuur en structuur die draait om collegiale kennisuitwisseling, feedback en toetsing.

Je bent integer en representatief en weet Reclassering Nederland goed te vertegenwoordigen. Medewerkers rekenen erop dat jij staat voor hun regio. Op een ongedwongen manier houd je een goede band met de medewerkers uit de regio door vertrouwen te geven, duidelijk te zijn en oog te hebben voor diversiteit. Je laat je door hen voeden en staat open voor hun feedback. Je hebt aantoonbaar binding met en je weet wat er speelt in jouw regio. Je bouwt en onderhoudt snel een goed en relevant netwerk in de strafrechtketen, het lokale sociale domein, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Wat je in ieder geval in je mars hebt
We verwachten onder meer een academisch werk- en denkniveau en relevante managementopleidingen. Je bent aantoonbaar ervaren in het leiden van veranderingsprocessen en hebt een overtuigende motivatie om te willen leidinggeven aan een organisatie met mensen die werken met een diverse en complexe doelgroep in een veeleisende werkomgeving.
Kennis van en ervaring met én aantoonbare betrokkenheid bij het werk van de justitieketen en specifiek de reclassering zijn een pré.

Competenties
Reclassering Nederland werkt dagelijks aan het gedrag van daders en verdachten. Daarom vragen we ook van medewerkers dat zij kritisch naar hun eigen gedrag kijken, dat gedrag transparant maken en zich verder ontwikkelen. Van de regiodirecteur verwachten we nadrukkelijk de volgende competenties: samenbindend leiderschap, strategisch en tactisch sturen (je maakt duidelijke keuzes ook als dat keuzes zijn die niet door iedereen worden gedragen), resultaatgerichtheid, impact, relatiemanagement. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend en je bent gewend om met je collega’s gezonde tegenspraak te organiseren en zo scherp te blijven. Je bent daarnaast niet bang om mensen aan te spreken op gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en gedrag.

Wat je kunt verwachten
Reclassering Nederland hecht veel waarde aan samenwerking en professionele ontwikkeling. We bieden een informele, open en flexibele werkomgeving waarin je jouw talenten kunt ontwikkelen en je werk kunt organiseren. We bieden een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week, voor de duur van één jaar met zicht op een vast dienstverband. Het bruto maandsalaris is minimaal € 5.666,- en maximaal € 7.013,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Je ontvangt daarnaast een eindejaarsuitkering van 8,33%. De standplaats is ‘s-Hertogenbosch.

Werk maken van het verschil
Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving. Onze doelgroep is immers ook divers. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker en maken het werk leuker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, ervaring en competenties. Dat geldt uiteraard ook voor het directieteam. Om de kans daarop te vergroten, stellen we de vacature gelijktijdig intern en extern open. Iedereen is daarom welkom te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Informatie en solliciteren

Neem voor meer informatie over de functies contact op met algemeen directeur Johan Bac via Henriëtte Dubois van de afdeling bestuursondersteuning, tel. 088 80 420 33. Voor meer informatie over (het werk van) Reclassering Nederland kijk je op www.reclassering.nl

Interesse? Solliciteer direct met het sollicitatieformulier en voeg je motivatiebrief en cv toe. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voor deze vacature werven wij gelijktijdig intern en extern, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen. Je kunt tot en met 7 februari 2021 solliciteren.

Data sollicitatieprocedure

De selectie van de brieven en cv’s vindt plaats op 8 februari. Met de kandidaten die we uitnodigen volgt een gesprek met de selectieadviescommissie (SAC). Voor de geselecteerde kandidaten uit deze gesprekken volgt een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC).

Data gesprekken

  • SAC Donderdag 11 of vrijdag 12 februari 2021
  • BAC Donderdag 18 februari 2021

Onze missie, visie en ambities

Dit is Reclassering Nederland
De reclassering bestaat bijna 200 jaar. Het begon in 1823 met de strijd voor betere omstandigheden van gedetineerden, zodat ze daarna beter hun leven weer konden hervatten. We hebben ons verbreed en ontwikkeld tot een van dé organisaties die weet hoe criminele carrières kunnen worden voorkomen of afgebouwd.

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat is het doel van de reclassering. Zo dragen wij bij aan een veiliger samenleving. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken we samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten. De reclassering heeft verschillende taken. We geven advies aan rechtbanken, het Openbaar Ministerie en het gevangeniswezen over daders en verdachten. In het advies staat onze visie op de gebeurtenissen, omstandigheden van de verdachte, een risicoanalyse en een advies om herhaling te voorkomen. Ook begeleiden en controleren we mensen die onder ons toezicht staan. Daarbij zetten we zo nodig elektronische monitoring in. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkstraffen in Nederland waarmee daders elk jaar ruim twee miljoen uren zinvol werk verrichten voor de samenleving. En geven gedragstrainingen om justitiabelen te motiveren hun gedrag te veranderen. Ook leiden we verdachten en veroordeelden door naar forensische zorg.

Bekijk en lees de verhalen van onze medewerkers
Meer informatie, zoals ons jaarverslag en persoonlijke verhalen over werken bij Reclassering Nederland lees je op onze website. Of volg ons op LinkedIn, Instagram en Twitter.

Reclasseren doe je samen
Reclassering Nederland wil in de komende jaren nog meer zichtbaar aanwezig zijn in de gebieden waar onze inzet het hardste nodig is. Dat kan in de directe woonomgeving van de cliënt zijn, of in de bajes als een cliënt voor korte of langere tijd gedetineerd zit. Cliënten, en collega’s uit andere organisaties moeten ons makkelijk kunnen vinden. We gaan daarom in de komende jaren vaker deelnemen aan netwerken in buurten en experimenteren met nieuwe werkwijzen. Voor heel Reclassering Nederland geldt: het team heeft een nadrukkelijk rol. Bevlogen teams zijn integer, inclusief, en veilig. Ze bestaan uit vakbekwame medewerkers die met plezier naar hun werk komen, en zich verbonden weten met hun collega’s van binnen en buiten de organisatie.

Geplaatst op 19 januari 2021