Nieuws
Enkelband Vrijstaand

Verstoring elektronische controle

Als gevolg van een software update is donderdag 9 mei een storing ontstaan in het dataverkeer bij de elektronische monitoring van de enkelbanden. Dat betekent dat de gegevens over de enkelbanden in het systeem niet goed doorkwamen.

Inmiddels is het systeem weer operationeel. Er wordt hard gewerkt om het systeem weer 100 procent stabiel te krijgen.

Alle enkelbanddragers zijn in beeld. Naar aanleiding van de storing zijn -waar nodig- acties ondernomen. Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten.

De betrokken partijen, zoals het ministerie van justitie en veiligheid, DJI, OM, de drie reclasseringsorganisaties en de politie hebben voortdurend afstemming over de ontstane situatie en de status van het uitgevallen dataverkeer.

Wat is een enkelband?
De enkelband is een hulpmiddel om verdachten en veroordeelden te controleren die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Een enkelband is geen detentiemiddel en niet bedoeld om iemand gevangen te houden. Het is een technisch hulpmiddel dat het toezicht op een persoon ondersteunt. Het wordt gebruikt om te monitoren of iemand zich houdt aan een locatiegebod- of verbod.

Wanneer?
Elektronische controle kan worden opgelegd in diverse fasen van een strafrechtelijk traject. Bijvoorbeeld bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, bij een voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstelling. Reclasseringsorganisaties houden dan toezicht. In driekwart van de gevallen gaat het om mensen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Bij de overige personen gaat het om een schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden; zij worden verdacht van een strafbaar feit en mogen hun proces in beperkte vrijheid afwachten.

Wie beslist?
Aan het gebruik van de enkelband gaat een advies door de reclassering vooraf. De rechter, het Openbaar Ministerie (OM) of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beslist of iemand voorwaardelijk vrij komt en of iemand een enkelband om krijgt om een opgelegd locatieverbod of –gebod te controleren.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/10/storing-in-elektronische-monitoring-enkelbanden

Geplaatst op 10 mei 2019