Nieuws
gevangenis_uit.jpg

Zorg voor voldoende tijd voor terugkeer gedetineerden in maatschappij

Het kabinet wil de voorwaardelijke invrijheidstelling inkorten. Veroordeelden met een celstraf vanaf zes jaar komen op z’n vroegst twee jaar voor het einde van hun straf onder voorwaarden vrij. Wat vindt Reclassering Nederland?

Het is goed dat er kritisch wordt gekeken naar het stelsel van voorwaardelijke invrijheidsstelling, vindt Reclassering Nederland. ‘Maar zorg dat er voldoende tijd is om gedetineerden terug te laten keren in de maatschappij. Dit voorkomt recidive en zorgt voor een veiligere samenleving’, aldus Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland.

Volgens minister Dekker van Rechtsbescherming is het voor burgers en slachtoffers niet te begrijpen dat een zware crimineel met een gevangenisstraf van 18 jaar binnen 12 jaar weer buiten staat. In het voorstel van Dekker staat onder andere dat gedetineerden voortaan niet meer voorwaardelijk vrij komen na twee derde van de strafperiode.

In plaats daarvan wordt per gevangene getoetst of deze in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling van maximaal 2 jaar. Dinsdag 1 mei jl. bood Dekker het wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling ter consultatie aan. 

Twee jaar begeleiding is voor langgestraften vaak te kort

Maximaal twee jaar voorwaardelijke invrijheidsstelling is voor een aantal mensen niet genoeg, stelt Van Gennip. 'Uit diverse onderzoeken blijkt dat langgestraften meer tijd nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Een korte hulptijd vergroot het risico op herhaling van crimineel gedrag.'

In de huidige situatie komt niemand automatisch vrij na het uitzitten van twee derde van zijn straf. Dit gebeurt vrijwel altijd onder bepaalde voorwaarden. Van Gennip. 'Er is een goede reden waarom dit zo wordt gedaan. Op deze manier kunnen gedetineerden onder begeleiding werken aan hun terugkeer in de maatschappij.'

Voorstel wetswijziging

In het wetsvoorstel van Dekker wordt net als nu gekeken naar hoe iemand zich tijdens de gehele detentie heeft gedragen. De minister wil de periode dat iemand ‘buiten kan oefenen’ dus beperken en dit alleen toelaten als de gedetineerde zich goed heeft gedragen tijdens detentie.

Reclassering Nederland vindt het goed om gedetineerden te belonen bij goed gedrag. Maar als mensen zich tijdens hun detentie misdragen, is het geen goed idee om ze na het uitzitten van hun straf, zonder begeleiding vrij te laten. Dan vormen ze een groot risico voor de samenleving.

Lees meer:

Wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Kamerstuk: Voorstel van wet | 01-05-2018

Memorie van Toelichting detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 01-05-2018

In de huidige situatie komt niemand automatisch vrij na het uitzitten van twee derde van zijn straf.
Geplaatst op 4 mei 2018