Het is een rustige avond in 2017. Christine zit met haar man op de bank en kijkt tv. Wanneer ze opstaat om een kopje thee te zetten, ziet ze uit haar ooghoek vlammen uit haar schuur slaan. Half verlamd door de schrik belt ze de politie. En dan begint het hele circus. Niet alleen om haar heen, ook in haar hoofd. “Ik kon alleen maar denken: ‘Wie heeft dit gedaan? Was het een persoonlijke actie tegen ons? Waarom bij ons? En wat nou als hij terugkomt?’”

Het had een enorme impact op hun leven. “We maakten van ons huis echt een bunker, sliepen onrustig. We waren constant bang, keken op straat om ons heen: ben jij het misschien? We wisten immers niets over de dader.”
Wanneer ze een jaar na het voorval gebeld worden door de reclassering omdat de dader – die dat jaar behandeld is en onder toezicht heeft gestaan van de Reclassering - contact met hen wil, is de ontlading dan ook groot. “De dader had het gevoel dat ze haar behandeling pas goed kon afronden als ze het gesprek met ons aanging. Voor ons bleek het een heel goede stap in ons herstel.”

De dader had het gevoel dat ze haar behandeling pas goed kon afronden als ze het gesprek met ons aanging

Slachtoffer- en herstelgericht werken

Sinds een aantal jaar krijgt slachtoffer- en herstelgericht werken meer aandacht bij de Reclassering. Het betekent dat reclasseringswerkers cliënten bewust maken van de impact van hun daden op de slachtoffers, en dat ze cliënten en slachtoffers de mogelijkheid bieden om – mocht die wens er aan beide kanten zijn  – contact met elkaar te zoeken. Dit kan in de vorm zijn van een brief, een telefoongesprek of een persoonlijke ontmoeting.

Op deze manier werken leidt tot een win-win situatie: het slachtoffer kan vragen stellen en eventuele wensen kenbaar maken, en de verdachte wordt in de gelegenheid gesteld om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden en eventuele (im)materiële schade te herstellen.

“En toen ontmoetten we de dader…”

Voor Christine en haar man pakte de ontmoeting goed uit. Christine: “Degene die onze schuur in brand had gezet, was in ons hoofd tot een monster uitgegroeid. We waren dan ook uiterst verbaasd toen we onze dader ontmoetten: een 19-jarig meisje dat in de war was geweest en ontzettend spijt had. Ze vertelde ons wat haar tot haar daad gebracht had, wat ons enorm hielp bij het verwerken van het voorval. Opeens begrijp je dat niemand het op je gemunt heeft. Het was maar één persoon, die uit wanhoop een slechte daad beging. En die slechte daad, ja die betrof toevallig onze schuur.”

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling speelt zich af tussen dader en slachtoffer en heeft als doel het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen, zo mogelijk in direct contact tussen beiden. Het doel is ook ervoor te zorgen dat de cliënt geen nieuwe delicten meer pleegt en dat de dader en het slachtoffer de toekomst weer tegemoet kunnen treden met zo min mogelijk emotionele ballast.

Slachtofferbewust werken is onderdeel van al onze taken. Lees er hier meer over.