Verwarde personen, jonge drugsdealers en wijkbewoners die moeite hebben een regulier bestaan op te bouwen en in de criminaliteit belanden: in de Haagse ‘aandachtswijken’ Transvaal en Zuiderpark is veel werk voor de reclassering. Wijkteams van reclassering, politie en GGZ waken hier over de leefbaarheid in de buurt en dragen bij aan een veilige re-integratie van cliënten. Kijk in het filmpje hieronder hoe toezichthouders Willy en Fatih dat doen.
02:11

Reclasseren in de buurt: "We doen ons werk voor de leefbaarheid in de wijk"

Om dicht op de doelgroep te zitten heeft een team van de reclassering een vaste wijkpost op het politiebureau Zuiderpark in Den Haag. Ze trekken samen op met collega’s van politie, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming en bespreken met hen de cliënten die hen zorgen baren of situaties die om een snelle en pragmatische oplossing vragen. En dat is nodig, want de complexiteit van zaken neemt toe. "Over mensen met psychiatrische problemen hebben we nu dagelijks een paar keer contact", aldus Willy Topcu, toezichthouder van Reclassering Nederland. "Dat is meer en meer de problematiek van ons gezamenlijk aan het worden. We beschikken allemaal over een deel van de noodzakelijke informatie. Daarom werken we hier letterlijk dicht bij elkaar en zorgen we dat we snel in actie kunnen komen als het nodig is."

Nieuwe koers van Reclassering Nederland

Het team van Willy is een van de drie gebiedsteams van de reclassering die zich in de Haagse aandachtswijken hebben gevestigd. Het sluit aan bij de nieuwe koers die algemeen directeur Johan Bac wil varen in het hele land. "Ons motto is reclasseren dichtbij, in de buurt en in de bajes, en dat is precies wat je hier ziet. Op deze manier dragen we vanuit onze rol bij aan de leefbaarheid in de buurt, want daar doen we het ook voor."

 

Als ik iemand spreek, kan ik duidelijk maken: mij leid je niet zomaar om de tuin

Willy Topcu begon jaren geleden al met deze manier van werken, als pionier in de Schilderswijk. Het valt op in het bureau en op straat dat veel mensen hem kennen en om advies vragen. Inmiddels werkt hij in teamverband samen met een achttal collega’s; adviseurs, toezichthouders en een teamleider. Willy is toezichthouder en dat betekent dat hij met de ingewikkeldste clienten probeert een band op te bouwen en ervoor te zorgen dat deze niet opnieuw de fout ingaat. Dat betekent hard werken en begeleiden zodat de client onder de juiste omstandigheden zijn of haar leven weer oppakt. En dat risico’s op herhaling in beeld zijn en worden verminderd.

We hebben alle informatie uit de buurt over iemand

Daarbij helpt een goede informatiepositie in de wijk. "Als ik iemand spreek, dan kan ik duidelijk maken dat ik ook alle informatie uit de buurt en van de politie heb. We snappen beter in welke wereld iemand zich beweegt. En het is een duidelijk signaal aan mensen: we hebben je in beeld, je kunt me niet om de tuin leiden. Zo helpen we de client vooruit en de samenleving veiliger maken." Het levert ook dilemma’s op over het delen van gegevens, want er is altijd nog de privacywetgeving. En het vraagt extra aandacht voor de veiligheid van medewerkers op straat.

Politie is blij met 'nieuwe huisgenoot'

De politie is positief over de nieuwe huisgenoten van de reclassering. "Het is heel zinvol om samen met de reclassering veel breder te kijken naar een zaak, dan alleen met de politiebril op. Voor de buurt en voor de verdachte", zegt rechercheur Marleen. "Eigenlijk zouden alle politiebureaus hun deuren open moeten zetten voor de reclassering."