Eveline werkt als adviseur op de ZSM locatie in Zeeland/West-Brabant, in het kantoor van het Openbaar Ministerie. Zeven dagen in de week wordt er in shifts van 9 tot 9 gewerkt met verschillende ketenpartners. “ZSM is een soort meldkamer voor alle aangehouden verdachten uit Zeeland en West Brabant. We hebben met alle partijen een aantal uur om een beslissing te nemen hoe de zaak verder gaat. Om dat te doen geeft elke partij gevraagd en ongevraagd advies.”

Alle partijen – OM, Politie, Raad van de Kinderbescherming, Slachtofferhulp, Halt en Reclassering Nederland - zitten normaal gesproken met elkaar in één ruimte. “Dan gebeurt er veel: verbale en non-verbale communicatie en heel veel telefoontjes. Er is altijd hectiek. Dat werkt daar heel goed.” Thuis is er ook veel hectiek, maar wel op een hele andere manier. “Ik functioneer ongelooflijk goed in die drukte met al die partijen. Thuis is dat anders, daar raak ik soms afgeleid door de kleinste dingen. Dan komt mijn zoon binnen en dan kan ik me opeens niet meer concentreren.”

Het kost meer inspanning

Ondanks dat er met verschillende partijen wordt gewerkt, kennen de meeste mensen elkaar inmiddels zo goed dat iedereen volledig op elkaar is ingespeeld. “Dat hielp wel bij de overstap naar thuiswerken, dat verliep relatief soepel. Mensen weten je nog te vinden.” Natuurlijk betekent dat niet dat alles nog net zo makkelijk gaat. “De verdachtenmonitor kunnen we thuis zien, maar er zit wel veel vertraging in. Het kost meer inspanning en je mist veel informatie. Soms lees ik iets waarvan ik vind dat er iets mee moet worden gedaan en dan als ik bel kom ik erachter dat het besluit al is genomen. Dat kan frustrerend zijn.”

De kunst om de belangrijke zaken eruit te pikken

Als adviseur ZSM brengt Eveline advies uit over de verdachten. Daarbij is de grootste uitdaging om uit de beschikbare informatie zaken te pikken die van belang zijn. “Je moet nu veel meer opletten, minder afwachtend zijn. Je moet laten weten dat je er bent, omdat we elkaar niet fysiek zien. Onze rol is om te adviseren wat het beste is voor elke verdachte én de samenleving, maar daarin moeten we wel assertiever in zijn.” Eveline doet dat door actief contact op te blijven nemen met de andere partijen. “Altijd positief blijven helpt daar echt bij.”

Wat we niet missen, is de reistijd

Tuurlijk zijn er ook prettige  kanten. “Wat we niet missen, is de reistijd. We komen allemaal uit heel de provincie, dus er zijn heel wat mensen met drie uur reistijd… Daarnaast lijkt de collegialiteit soms groter. We doen het echt samen, dat is heel waardevol. Ik voel me gezien en gehoord, omdat we veel onderling contact houden. Mijn adviezen worden ondanks de andere manier van werken, nog steeds op waarde geschat en vaak wel meegenomen in het besluit. Daar word ik heel blij van!”

Dit verhaal is onderdeel van het Jaarverslag 2020

Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash