Om een goed beeld van uw situatie te krijgen kan een reclasseringswerker contact opnemen met uw familie, vrienden of bekenden of een professional die u goed kent. Zo iemand noemen wij een referent.

Justitie verwacht van ons dat wij een goed beeld geven van uw situatie. Daarom komen wij graag in contact met mensen die u goed kennen. Door te praten met bijvoorbeeld iemand uit uw familie, uw werkgever of uw huisarts, kunnen we een beter beeld vormen van uw situatie. Hierdoor kunnen we een beter advies over u geven aan justitie of gevangeniswezen. Alleen als u daarvoor toestemming schriftelijk toestemming geeft, neemt de reclasseringswerker contact op met een referent uit uw directe omgeving.

De reclassering kan zonder uw toestemming informatie over u opvragen bij instanties uit de strafrechtketen. Zoals de politie, Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). Deze instanties kunnen ook zonder toestemming informatie over u aan de reclassering verstrekken.

Inwinnen van persoonlijke gegevens zorginstellingen

Om informatie over u bij een instelling of hulpverlener voor gezondheidszorg, jeugdzorg of maatschappelijke dienstverlening op te vragen, heeft de reclassering volgens de geldende privacyregels geen toestemming van u nodig. Wel hebben deze instellingen en hulpverleners meestal te maken met een beroepsgeheim. In dat geval mogen zij alleen met uw toestemming gegevens aan de reclassering verstrekken. De reclassering vraagt u daarom om uw toestemming voor gegevensuitwisseling.

Verstrekken van persoonlijke gegevens

Tijdens het maken van een advies kan het nodig zijn dat de reclasseringswerker overlegt met andere personen of instellingen. Bijvoorbeeld om een zorgtraject of onderzoek in gang te zetten. In die gevallen verstrekken wij informatie over u.

Wij hebben geen toestemming van u nodig om gegevens over u te geven aan:

  • instanties uit de strafrechtsketen zoals de politie, Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Inrichtingen en het NIFP (waaronder Pro Justitia rapporteurs),
  • hulpverleners of instellingen voor gezondheidszorg, jeugdzorg of maatschappelijke dienstverlening.

In alle ander gevallen kunnen wij uw gegevens alleen met uw schriftelijke toestemming verstrekken aan derden.

 

Informatie inwinnen bij uw vrienden en familie zorgt voor een beter reclasseringsadvies.