Uitnodiging en gesprek

Gaat de reclassering een advies over u uitbrengen aan justitie? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met een reclasseringswerker die advies over u gaat uitbrengen. 

Zit u in voorarrest? In dat geval bezoekt de reclasseringswerker u in het huis van bewaring of in de gevangenis. Als wij justitie al eerder over u hebben geadviseerd, brengen wij regelmatig mondeling advies uit. Bijvoorbeeld als er snel actie geboden is. We doen wat nodig is.

De uitnodiging

Meestal ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met een reclasseringswerker. In de uitnodiging staan:

  • datum, tijdstip en de adresgegevens waar het gesprek plaatsvindt,
  • naam van de reclasseringswerker met wie u het gesprek heeft,
  • wat u moet meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld een geldig ID-bewijs.

Kunt u niet op de voorgestelde dag naar het gesprek komen? Bel dan tijdig om een nieuwe afspraak te plannen.

Vooraf

Voor het gesprek bekijkt de reclasseringswerker alle gegevens die over u bekend zijn bij justitie en de reclassering. Zo leest de reclasseringswerker het proces-verbaal van de politie. Daarin staat waar u van verdacht wordt. Heeft u een strafblad? Dan bekijkt de reclasseringswerker dat voor het gesprek.

Bent u eerder bij de reclassering geweest? Dan nemen wij uw dossier en adviesrapport(en) door. Ook als er in opdracht van justitie rapporten zijn geschreven over uw psychische gezondheid, leest de reclasseringswerker deze voor het gesprek.

Voordat we met u in gesprek gaan, zijn wij verplicht om uw identiteit vast te stellen. We gebruiken daarvoor uw vingerafdrukken en uw identiteitsbewijs.

Uw verhaal telt

Bij het opstellen van het advies telt uw verhaal mee. Op welke leefgebieden ondervindt u problemen? En hebben deze problemen te maken met het delict? Denk aan schulden, relatieproblemen of verslaving. Hoe kijkt u zelf tegen het delict aan? Wij verdiepen ons ook in zaken in uw leven die een delict kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld goede familiebanden en doelen in uw leven zoals een opleiding.

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie kunnen we ook contact opnemen met bijvoorbeeld een familielid, werkgever of huisarts. Die noemen wij referenten. Voor deze contacten moet u wel toestemming geven.

Het gesprek

Het gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Tijdens het gesprek maakt de reclasseringswerker aantekeningen. Het kan voorkomen dat er nog een vervolggesprek plaatsvindt op een ander tijdstip. Bijvoorbeeld als we nog over onvoldoende informatie beschikken om een goed advies uit te brengen. Dat kan ook het geval zijn als we nog moeten wachten op een pro Justitia-rapportage.

Voor het gesprek bekijkt de reclasseringswerker alle gegevens die over u bekend zijn bij justitie en de reclassering.