Ik heb een klacht

Als u ontevreden bent over Reclassering Nederland kunt u een klacht indienen. Wij behandelen uw klacht altijd met veel aandacht.

Er zijn twee stappen die u kunt volgen.

  1. De eerste stap is de interne klachtenregeling. Daarin heeft u een gesprek met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. U moet ons binnen 3 maanden laten weten dat u een klacht heeft. Misschien hebben we uw klacht opgelost na dit gesprek.
  2. Leidt het gesprek met uw contactpersoon en de leidinggevende niet tot een oplossing? Dan volgt stap twee. U kunt dan binnen zes weken nog een officiële klacht indienen. Dit doet u dan bij de externe, onafhankelijke klachtencommissie Reclassering.