Ik heb een klacht

Als u ontevreden bent over Reclassering Nederland kunt u een klacht indienen. Wij behandelen uw klacht altijd zorgvuldig.

De klachtenprocedure bestaat uit twee onderdelen. 

  1. De eerste stap is de interne klachtenregeling. Daarin heeft u een gesprek met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. U moet uw klacht binnen  3 maanden indienen.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan volgt stap twee en kunt u een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering. Na de interne klachtafhandeling heeft u zes weken om een officiële klacht in te dienen.