Afspraak is afspraak

Tijdens uw werkstraf gelden de normale omgangsregels. Kom op tijd en volg altijd de aanwijzingen van de werkmeester of uw begeleider bij het externe project op.

Alle regels en afspraken die tijdens uw werkstraf gelden, staan in het document, 'de regels voor de werkstraf'. U neemt deze door tijdens het intakegesprek met de medewerker werkstaf. Wij vragen u uw handtekening onder deze regels en afspraken te zetten. Daarmee verklaart u dat u ze begrijpt. 

Huisregels

Alcohol, drugs en wapens zijn tijdens uw werkstraf uiteraard niet toegestaan. Ook mag u tijdens de werkstraf geen telefoon of andere apparaten gebruiken. Roken mag alleen tijdens een pauze.

Bent u ziek of is er een noodsituatie waardoor u niet kunt komen? Laat dit dan voor de afgesproken tijd aan de afgesproken persoon weten. Wij kunnen de reden van uw afwezigheid controleren.

Gebruikt u medicijnen die van invloed kunnen zijn op het werk? Vertel dit aan de werkmeester of begeleider bij het externe project. Dat geldt ook voor fysieke beperkingen. Wij kunnen om een bewijs vragen.

Stopzetten werkstraf

Wanneer u zich niet aan de regels houdt, kunnen wij uw werkstraf stopzetten. Dan laten we aan het Openbaar Ministerie weten dat uw werkstraf is mislukt. Het gevolg kan zijn dat justitie beslist dat u naar de gevangenis moet

Heeft u vragen over uw werkstraf? Bespreek dit dan tijdens het intakegesprek met uw contactpersoon van de reclassering of tijdens de uitvoering van uw werkstraf met de werkmeester of begeleider.

Houdt u zich na een officiële waarschuwing niet aan de afspraken, dan kunnen wij uw werkstraf stopzetten.