Uitnodiging en intake

Als u bent veroordeeld voor een werkstraf, ontvangt u een uitnodiging van Reclassering Nederland voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u van een medewerker van de werkstrafunit uitleg over wat er van u verwacht wordt tijdens de werkstraf.

Oproep voor een intakegesprek

Zodra de rechter of officier van justitie een werkstraf heeft opgelegd, sturen zij een bericht aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Zij verzorgen de administratie rondom de werkstraffen. Reclassering Nederland krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau uw gegevens door. Daarna nemen wij contact met u op voor het plannen van een intakegesprek met een medewerker werkstraf.

De uitnodiging voor een intakegesprek ontvangt u normaal gesproken binnen een paar weken nadat u bent veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf. In de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek staan:

  • de datum, het tijdstip en de adresgegevens,
  • wat u mee moet nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw ID-bewijs.

Kunt u niet op de voorgestelde dag? Bel dan tijdig om een nieuwe afspraak te plannen. U vindt het telefoonnummer dat u daarvoor kunt bellen in de brief.

Het intakegesprek

In het intakegesprek bespreekt u met de medewerker werkstraf kort uw achtergrond en persoonlijke situatie. Ook nemen jullie de 'regels voor de werkstraf' door en ondertekent u deze. Gaat u naar school, dan proberen daar waar mogelijk rekening mee te houden. Heeft u een baan of een eigen bedrijf? Houd dan rekening met vrije dagen die u moet opnemen voor het uitvoeren van uw werkstraf.

Voordat we met u in gesprek gaan, zijn wij verplicht om uw identiteit vast te stellen. We gebruiken daarvoor uw vingerafdrukken en uw identiteitsbewijs. U bent verplicht om hieraan mee te werken.

Er zijn beperkte mogelijkheden voor het uitvoeren van een werkstaf in het weekend. Overleg is mogelijk, maar uiteindelijk bepaalt de reclassering waar en wanneer u de werkstraf moet uitvoeren. Als u medische beperkingen heeft voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, toont u daarvoor bewijsstukken van bijvoorbeeld een arts of uitkeringsinstantie.

Na het intakegesprek zoekt de medewerker werkstaf een plek waar u uw werkstraf kunt uitvoeren. Wij noemen dat een werkstrafproject. Voordat u daar begint, heeft u een kennismakingsgesprek op het werkstrafproject waar u aan de slag gaat. 

Kunt u niet op de voorgestelde dag? Bel dan tijdig om een nieuwe afspraak te plannen.

De uitnodigingsbrief

De uitnodiging voor een intakegesprek ontvangt u binnen een paar weken nadat u bent veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf. In de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek staan:

  • de datum, het tijdstip en de adresgegevens,
  • wat u mee moet nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw ID-bewijs.

Kunt u niet op de voorgestelde dag? Bel dan tijdig om een nieuwe afspraak te plannen. U vindt het telefoonnummer dat u daarvoor kunt bellen in de brief.