Werkstraf uitvoeren

Als de medewerker werkstraf een werkstrafproject voor u heeft gevonden, hoort u dat direct of wordt u daar later over geïnformeerd. Wanneer duidelijk is waar u zult gaan werken, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op het werkstrafproject. Daarna begint u aan de uitvoering van uw werkstraf.

Kennismaken op het project

Tijdens het gesprek krijgt u meer informatie over de werkzaamheden die u gaat verrichten. De contactpersoon van een externe project of de werkmeester van het groepsproject geeft u meestal deze informatie. Ook bespreken jullie zaken zoals werktijden en werkkleding. Daarnaast krijgt u meer uitleg over wat er van u verwacht wordt. Op een extern project krijgt u ook uitleg over welke regels er gelden naast de 'regels van de werkstraf'.

Het is mogelijk dat verwacht wordt dat u na afloop van dit gesprek direct start met werken, soms start u enkele dagen later. U bespreekt dit vooraf met de medewerker werkstraf.

Filmpje

In verschillende regio's stuurt de medewerker werkstraf u vooraf een filmpje waarin de regels en bijzonderheden van uw werkstrafproject worden uitgelegd.

Vervoer naar het groepsproject

Wanneer u geplaatst wordt op een groepsproject van Reclassering Nederland kan het zijn dat u zich op een bepaalde tijd moet melden bij een centraal verzamelpunt. Bijvoorbeeld een station of een werkplaats van Reclassering Nederland. Een werkmeester van de reclassering brengt u dan samen met andere werkgestraften in een busje naar de plek waar u aan het werk gaat. Eventuele reiskosten naar een verzamelplaats of project zijn voor uw eigen rekening.

De werkmeester en externe begeleider

Een werkmeester of een begeleider van een extern project begeleidt u tijdens uw werkstraf. Hij of zij legt u uit wat de werkzaamheden zijn en hoe u bijvoorbeeld gereedschap gebruikt. Werkt u in een groepsproject met meerdere werkgestraften? Dan deelt de werkmeester u in een groep in. U volgt altijd de aanwijzingen van de werkmeester of de externe begeleider op. Tijdens de pauze mag u het werkstrafproject niet verlaten.

Urenregistratie en einde werkstraf

Tijdens uw werkstraf houdt de werkmeester of uw begeleider op het externe project uw uren bij. In het cliëntenportaal kunt u zien hoeveel uur u hebt gewerkt. Heeft u alle uren gewerkt? Dan is uw werkstraf klaar en sturen wij een bericht aan justitie, waarna zij uw werkstraf administratief afhandelen.

 

03:00

De werkstraf werkt: ook in Enschede