Afspraak is afspraak

Als u onder toezicht staat van de reclassering maken we heldere afspraken met u. Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? En wat gebeurt er als u uw afspraken niet nakomt?

Een reclasseringstoezicht is nooit vrijblijvend. Een leven zonder delicten en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Als u uw leven een andere wending wil geven, maken wij ons sterk voor u. Wij verwachten dat u uw afspraken nakomt en dat u open en eerlijk bent.

Houdt u zich niet aan de afspraken, dan spreken wij u daarop aan. Ook informeren wij zo nodig justitie, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het is mogelijk dat de rechter vervolgens zijn uitspraak herziet en u strengere voorwaarden oplegt. In het uiterste geval riskeert u (alsnog) een gevangenisstraf.  

Afspraken overtreden en de enkelband

Als u een enkelband draagt en u niet aan de afspraken houdt, dan zien wij dat in de centrale meldkamer. Draagt u bijvoorbeeld een enkelband en bent u niet thuis op de afgesproken tijd? Dan bent u in overtreding en spreken wij u daarop aan. De meldkamer kijkt naar de aard van de melding en bij welke cliënt dit is. Afhankelijk van de aard en de gevarenrisico’s wordt er gehandeld.

Gaat u met een gps-enkelband een verboden gebied in dat is ingesteld om bijvoorbeeld een slachtoffer te beschermen? In dat geval wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. 

De Alcoholmeter geeft een signaal aan de meldkamer van de reclassering, als deze alcohol meet in uw transpiratie. Ook dan volgt er direct een actie van de reclassering en/of politie, afhankelijk van de risico's en gevaren voor de samenleving.

De batterij van de enkelband is leeg

Is de batterij van de enkelband bijna leeg, dan wordt u benaderd door de centrale meldkamer. Wij verwachten dat u dan direct de enkelband oplaadt. Gebeurt dit niet, dan zien wij dat als het overtreden van de voorwaarden.