Ik heb/krijg een enkelband

Heeft de rechter of officier van justitie u een locatieverbod en/of locatiegebod opgelegd? Dan kan de reclassering met een elektronische enkelband controleren of u zich hieraan houdt. Met de Alcoholmeter kunnen we controleren of u uw alcoholverbod overtreedt.

Elektronische Monitoring (EM) is de verzamelnaam voor elektronische instrumenten die het reclasseringstoezicht ondersteunen. 'EM' maakt altijd onderdeel uit van een reclasseringstoezicht en is een combinatie van controle en begeleiding. Bij Elektronische Monitoring draagt u dag en nacht een enkelband. Zo kunnen we risico’s beperken, structuur in uw leven (terug) brengen en eventuele slachtoffers beschermen.

locatieverbod: Dan mag u op een bepaalde plek (of plekken) niet komen. Bijvoorbeeld in de buurt van een slachtoffer of in de buurt van een voetbalstadion of uitgaansgebied.

locatiegebod: Dan moet u op bepaalde tijden juist ergens zijn, meestal is dit uw thuisadres.

Soorten enkelbanden

De 'gewone' enkelband
De 'gewone' enkelband signaleert of u (op tijd) op de afgesproken plek bent. Deze enkelband zetten wij meestal in bij een locatiegebod. U moet dan volgens een vooraf bepaald rooster op een bepaalde locatie te zijn. Meestal is dat thuis. Deze enkelband werkt op basis van radiogolven. In uw huis wordt een ontvanger geplaatst door een monteur. Uw toezichthouder is daarbij ook aanwezig.

Gps-enkelband
Met de gps-enkelband controleert de reclassering 24 uur per dag waar u zich bevindt. De gps-enkelband gebruiken we vooral bij een locatieverbod. Bijvoorbeeld als u niet in de buurt van een voetbalstadion of uitgaansgebied mag komen. Plaatsbepaling gaat via satellieten. De GPS-unit in de enkelband, registreert waar u bent en geeft dit door aan een centrale meldkamer. Als u buiten bereik komt van de satellieten of wanneer u een verboden gebied nadert wordt u gebeld door de meldkamer of uw reclasseringswerker. U moet dan ook altijd telefonisch bereikbaar zijn.

De Alcoholmeter
De Alcoholmeter meet 24 uur per dag via uw transpiratie of u gedronken heeft. Wanneer u alcohol drinkt, ontvangt een centrale meldkamer hiervan een melding en wordt er direct contact met u opgenomen. De kans dat u onder invloed van alcohol een delict pleegt, vermindert hierdoor. 

01:33

Elektronische controle - Reclassering Nederland

Wat verwachten wij van u bij Elektronische Controle?

  • Wees altijd bereikbaar voor Reclassering Nederland.
  • Beschadig nooit de apparatuur.
  • Kom afspraken na: bij een locatiegebod gaat u niet te vroeg weg en komt u niet te laat thuis.
  • Laad uw gps-enkelband of gps-tracker elke dag op.
  • Meld beschadigingen of storingen van de apparatuur direct aan Reclassering Nederland.