Soorten toezicht

Staat u onder toezicht van de reclassering? Dan moet u zich houden aan een aantal regels en afspraken. Er zijn verschillende soorten toezicht.

  De rechter legt het toezicht op

  Toezicht dat de rechter oplegt op basis van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf, komt het meest voor. In het vonnis van de rechter staat hoe lang het toezicht van de reclassering duurt en wat de ‘bijzondere voorwaarden’ zijn. Die voorwaarden zijn er om te voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt. Wij ondersteunen u daarbij.

  Voorbeelden van bijzondere voorwaarden zijn: het volgen van een training huiselijk geweld, een behandeling bij een kliniek, het niet mogen gebruiken van middelen, een gebiedsverbod (soms gecombineerd met het moeten dragen van een enkelband).

  Penitentiair Programma

  Bent u veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf? Dan kan u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een ‘Penitentiair Programma’ of een plaatsing op een Beperkt Beveiligde Afdeling. Het Penitentiair Programma richt zich op een goede terugkeer in de samenleving. Hoe lang dit programma duurt, hangt af van wetgeving die voor u geldt. De reclassering adviseert, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI), over uw deelname aan het PP.

  Bij een Penitentiair Programma brengt u het laatste deel van uw celstraf buiten de gevangenis door, waarbij u onder toezicht kan staan van de reclassering. Daarbij kan Elektronische Monitoring (de enkelband) worden toegepast. Zo went u geleidelijk aan een terugkeer in de samenleving.
  Om deel te kunnen nemen aan het Penitentiair Programma moet u een dagbesteding hebben van minimaal 26 uur per week. Een andere voorwaarde is het hebben van een geschikte verblijfplaats.

  Bij een PP is het van belang dat u zich aan de afspraken/ bijzondere voorwaarde houdt. Als u dit niet kan of wilt, dan kan de Officier van Justitie besluiten dat u de rest van uw gevangenisstraf binnen moet uitzitten.

  Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.)

  Bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.). De reclassering en de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) brengen hierover advies uit aan het Openbaar Ministerie (OM). We kijken hiervoor naar uw gedrag, de risico’s en de belangen van slachtoffers, nabestaanden en andere belanghebbenden. Hoe lang de v.i. duurt, hangt af van de wetgeving die voor u geldt

  De voorwaarden bepaalt de Officier van Justitie. Denk aan het volgen van een gedragstraining, een behandeling of een contactverbod met Elektronisch Monitoring (de enkelband). Het is belangrijk dat u zich tijdens de v.i. aan uw afspraken houdt. Als u dit niet kunt of wilt, dan kan de Officier van Justitie besluiten dat u de rest van uw gevangenisstraf nog moet gaan uitzitten.

  Schorsing van voorlopige hechtenis

  Zit u nog in voorlopige hechtenis? Dan loopt het onderzoek naar uw zaak nog. De rechtbank beslist over een eventuele voorlopige hechtenis. Soms kunt u dan vrijkomen onder voorwaarden. Denk aan een locatiegebod of -verbod. Dit noemen we een schorsing van voorlopige hechtenis. Bent in voorlopige hechtenis, dan bent u een verdachte. Dat geldt dus ook als u door de rechter veroordeeld bent en in hoger beroep gaat.

  Voorwaardelijke veroordeling

  Heeft de rechter u een vonnis opgelegd? Als de rechter u een (deels) voorwaardelijke straf heeft opgelegd, gebeurt dat vaak in combinatie met bijzondere voorwaarden, zoals een locatiegebod en/of -verbod zijn. De reclassering controleert dan meestal met een enkelband of u zich aan de voorwaarden houdt.

  Tbs

  Tbs staat voor ‘ter beschikking stelling'. Het is een maatregel die een rechter, naast een gevangenisstraf, kan opleggen als u een ernstige psychische stoornis heeft. Doel van een tbs is om de samenleving te beschermen en uw psychische stoornis te behandelen. Voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt, staat voorop. Tbs kent twee varianten: tbs met verpleging en tbs met voorwaarden.

  Tbs met voorwaarden
  Als de rechter u tbs met voorwaarden heeft opgelegd, krijgt u ook te maken met de reclassering. Ook hier geldt dat u zich moet houden aan bepaalde voorwaarden, zoals een locatiegebod en/of -verbod.

  Tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging
  Heeft de rechter u tbs met verpleging opgelegd? De rechter beslist dan op vaste momenten over een eventuele voorwaardelijke beëindiging. Bij beëindiging gelden voorwaarden zoals een locatiegebod en/of -verbod. De reclassering kan met een enkelband controleren of u zich houdt aan de voorwaarden.

  Vragen over toezicht

  Hoe vaak moet ik op gesprek komen bij een toezicht?

  Dat hangt bij toezicht af van de ernst van het delict waarvoor u bent veroordeeld, de ingeschatte kans dat u op opnieuw de fout ingaat en de risico's voor eventuele slachtoffers.

  02:48

  Miriam vertelt over haar reclasseringstoezicht bij Reclassering Nederland