Soorten toezicht

Staat u onder toezicht van de reclassering? Dan moet u zich houden aan een aantal regels en afspraken. Er zijn verschillende soorten toezichten.

Toezicht opgelegd door de rechter

Toezicht opgelegd door de rechter op basis van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf komt het meest voor. In het vonnis van de rechter staat hoelang het toezicht van de reclassering duurt en wat de bijzondere voorwaarden zijn. Die voorwaarden zijn er om te voorkomen dat u een delict pleegt.

Volgen van een training huiselijk geweld, een behandeling bij een kliniek, middelenverbod, een gebiedsverbod of het dragen van een enkelband zijn voorbeelden van bijzondere voorwaarden. 

Penitentiair Programma

Aan het einde van een gevangenisstraf kunt u in aanmerking komen voor een zogeheten Penitentiair Programma. Dit programma richt zich op een goede terugkeer in de samenleving.

Bij een Penitentiair Programma brengt u het laatste deel van uw celstraf buiten de gevangenis door, waarbij u onder toezicht staat van de reclassering. Meestal zetten wij daarbij Elektronische Monitoring in en krijgt u een enkelband. Zo went u geleidelijk aan een terugkeer in de samenleving. 

Om deel te kunnen nemen aan het Penitentiair Programma moet u een dagbesteding hebben van minimaal 26 uur per week. Een andere voorwaarde is geschikte huisvesting. Reclassering Nederland adviseert justitie en gevangeniswezen of u in aanmerking komt voor een Penitentiair Programma. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.)

Bij gevangenisstraffen van langer dan een jaar is het mogelijk dat u onder voorwaarden eerder vrijkomt. U komt dan eerder vrij, mits u zich houdt aan bepaalde afspraken. De voorwaarden bepaalt de officier van justitie. Denk aan het volgen van een vaardigheidstraining of een contactverbod met Elektronisch Monitoring.

Na het uitzitten van twee derde van uw straf kan u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. De reclassering adviseert over 'v.i'. aan justitie. Wij kunnen justitie zowel positief als negatief adviseren over uw voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook kunnen wij justitie adviseren om de voorwaardelijke invrijheidstelling uit te stellen. 

Schorsing van voorlopige hechtenis

Zit u nog in voorlopige hechtenis? Dan loopt het onderzoek naar uw zaak nog. De rechtbank beslist over een eventuele voorlopige hechtenis. Soms kunt u dan vrijkomen onder voorwaarden zoals een locatiegebod of -verbod. Dit noemen we een schorsing van voorlopige hechtenis. Bent in voorlopige hechtenis, dan bent u een verdachte. Dat geldt dus ook als u door de rechter veroordeeld bent en in hoger beroep gaat. 

Voorwaardelijke veroordeling

Heeft de rechter u een vonnis opgelegd? Als de rechter u een (deels) voorwaardelijke straf heeft opgelegd, gebeurt dat vaak in combinatie met bijzondere voorwaarden, zoals een locatiegebod en/of -verbod zijn. De reclassering controleert dan meestal met een enkelband of u zich aan de voorwaarden houdt.

Tbs 

Tbs staat voor ‘ter beschikking stelling'. Het is een maatregel die een rechter, naast een gevangenisstraf, kan opleggen als u een ernstige psychische stoornis heeft. Doel van een tbs is om de samenleving te beschermen en uw psychische stoornis te behandelen. Voorkomen dat u opnieuw een delict pleegt, staat voorop. Tbs kent twee varianten: tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden.

Tbs met voorwaarden

Als de rechter u tbs heeft opgelegd, krijgt u ook te maken met de reclassering. Dat gebeurt als u zich gaat voorbereiden op uw terugkeer in de samenleving. Ook hier geldt dat de dader zich moet houden aan bepaalde voorwaarden, zoals een locatiegebod en/of -verbod. Na uw terugkeer in de samenleving staat u meestal nog langere tijd onder toezicht van de reclassering.

Tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging 

Heeft de rechter u tbs met dwangverpleging opgelegd? De rechter beslist dan periodiek over een eventuele voorwaardelijke beëindiging. Bij beëindiging gelden voorwaarden zoals een locatiegebod en/of -verbod. De reclassering kan met een enkelband controleren of u zich houdt aan de voorwaarden.

vragen over toezicht

Hoe vaak moet ik op gesprek komen bij een toezicht?

Dat hangt bij toezicht af van de ernst van het delict waarvoor u bent veroordeeld, de ingeschatte kans dat u op opnieuw de fout ingaat en de risico's voor eventuele slachtoffers.

02:48

Miriam vertelt over haar reclasseringstoezicht bij Reclassering Nederland