Gedragstraining

De rechter of officier van justitie kan u verplichten een gedragstraining te volgen om crimineel gedrag in de toekomst te voorkomen. Vaak gebeurt dat op basis van het advies van de reclassering.

Reclassering Nederland geeft regelmatig gedragstrainingen aan (ex-)gedetineerden en aan mensen die onder toezicht staan. Denk aan trainingen voor het aanleren van arbeidsvaardigheden en het vermijden van conflictgedrag bij huiselijk geweld. Vaak werken wij daarbij samen met de andere twee reclasseringsorganisaties: Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ.

Uw eigen gedrag begrijpen en vervolgens veranderen staan tijdens een gedragstraining voorop. Dit vanuit de gedachte: wie begrijpt waarom hij in de problemen komt, kan die problemen de volgende keer makkelijker voorkomen.

Meer inzicht en grip op uw gedrag

Ook leert u tijdens de trainingen vaardigheden waarmee u herhaling van strafbaar gedrag kunt voorkomen. Bijvoorbeeld een training waarin u beter leert omgaan met agressie. Of een training die u helpt om uw financiën op orde te krijgen of waarmee u de kans op werk vergroot.

Een gedragstraining bestaat bijna altijd uit een reeks (groeps)bijeenkomsten. Het aantal bijeenkomsten verschilt per gedragstraining.

Wetenschappelijk gefundeerd 

De trainingen van de reclassering zijn wetenschappelijk gefundeerd. Een onafhankelijke Erkenningscommissie toetst en evalueert de gebruikte methodieken en behaalde resultaten. Hierdoor kunnen wij kwalitatieve trainingen leveren met een aantoonbaar resultaat. 

Het aantal bijeenkomsten verschilt per training.