Wanneer een gedragstraining?

Een gedragstraining wordt meestal opgelegd door justitie als een bijzondere voorwaarde. Ook tijdens detentie is het mogelijk een gedragstraining te volgen. Alle trainingen hebben het uiteindelijke doel om crimineel gedrag in de toekomst te voorkomen.

Een training als bijzondere voorwaarde

Justitie legt een gedragstraining meestal op als bijzondere voorwaarde bij het vonnis of de beschikking. Dat betekent dat u bijvoorbeeld alleen uit de gevangenis mag als u een gedragstraining volgt. Is er sprake van een reclasseringstoezicht bij een voorwaardelijke veroordeling of een voorwaardelijke invrijheidstelling? Dan kan alleen de rechter of de officier van justitie u een gedragsinterventie opleggen. 

Vindt het toezicht plaats binnen een voorwaardelijke schorsing of tijdens detentie? In dat geval kan een reclasseringswerker een gedragstraining opleggen. Ook bij een tbs met voorwaarden of een voorwaardelijk sepot kan de reclassering een gedragstraining voorstellen.

Waarom een gedragstraining?

Een gedragstraining helpt u bij het vergroten van uw inzichten in uw eigen gedrag en mogelijkheden om nieuwe delicten te voorkomen. Tijdens een gedragstraining onderzoekt u wanneer, waar en hoe u in de problemen komt. Met dit inzicht bepaalt u samen met de trainer welke technieken werken om voortaan anders met deze situaties om te gaan. Ter afronding van de training stelt u met de trainer een concreet actieplan op. Samen met uw reclasseringswerker kunt u hiermee verder.