Uit de gevangenis

Zit uw gevangenisstraf er (bijna) op? De gemeente waar u gaat wonen, is verantwoordelijk voor de nazorg na uw detentie. Uw gemeente kan de reclassering vragen daarbij te ondersteunen. Ook in de gevangenis is de reclassering meestal al betrokken bij uw terugkeer in de maatschappij.

De Dienst Justitiële Inrichting (DJI) kan de reclassering vragen om een plan van aanpak op te stellen. Dat plan gaat over welke stappen u in de gevangenis kunt zetten voor een goede terugkeer in de maatschappij.

Trainingen in de gevangenis

Zo kan het zijn dat u tijdens detentie een gedragstraining gaat volgen. De reclassering biedt trainingen aan in de gevangenis. Alle trainingen richten zich op niet in de problemen komen na detentie. Tijdens sommige trainingen kunt u praktische zaken aanpakken. Zoals het maken van een cv of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Het is ook mogelijk dat u ‘binnen’ met een training begint die u ‘buiten’ bij de reclassering afmaakt.

Penitentiair Programma

Aan het eind van uw gevangenisstraf kunt u in aanmerking komen voor een Penitentiair Programma (PP), waarbij u buiten de gevangenis verblijft. Een PP richt zich op een goede terugkeer in de samenleving. Tijdens dit programma kunt u bijvoorbeeld werken, maar ook een opleiding of een behandeling volgen. 

De reclassering adviseert over uw deelname aan het Penitentiair Programma - de gevangenis beslist of u ervoor in aanmerking komt. Als u mag deelnemen, zijn daar voorwaarden aan verbonden.

Zo is het zaak dat u een dagbesteding heeft van minimaal 26 uur per week. Ook moet u geschikte huisvesting hebben. Tijdens het Penitentiair Programma komt u bijna altijd onder Elektronische Controle.

Terugkeer in uw gemeente

Hoe de nazorg er precies uitziet, verschilt per gemeente. De meeste gemeenten hebben een gemeentelijk coördinator nazorg. Die ondersteunt (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld bij het vinden van een woning en het verkrijgen van passend werk of een uitkering. De gemeente kan hierbij ook samenwerking zoeken met de reclassering. Tijdens uw detentie kunt u hierover contact opnemen met de casemanagers van de Justitiële Inrichting (gevangenis) waar u verblijft.

Heeft u na detentie nog een vorm van reclasseringstoezicht? Dan krijgt u na uw detentie sowieso te maken met de reclassering.

Hulpinstanties

Voor, tijdens en na uw detentie zijn er ook hulpinstanties waar u om hulp advies of begeleiding kunt vragen.