Uit de gevangenis

Zit uw gevangenisstraf er (bijna) op? De gemeente waar u gaat wonen, is verantwoordelijk voor de nazorg na uw detentie. Uw gemeente kan de reclassering vragen daarbij te ondersteunen. Ook in de gevangenis is de reclassering meestal al betrokken bij uw terugkeer in de maatschappij.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan de reclassering vragen om een plan van aanpak op te stellen. Dat plan gaat over welke stappen u in de gevangenis kunt zetten voor een goede terugkeer in de maatschappij.

Trainingen in de gevangenis

De reclassering biedt trainingen aan in de gevangenis. Zo kan het zijn dat u tijdens detentie een gedragstraining gaat volgen. Alle trainingen die de reclassering aanbiedt, richten zich op uw gedrag (bijvoorbeeld een agressietraining), zodat u na detentie niet opnieuw in de problemen komt. Tijdens sommige trainingen kunt u praktische zaken aanpakken. Denk aan het maken van een cv of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Het is ook mogelijk dat u ‘binnen’ met een training begint die u ‘buiten’ bij de reclassering afmaakt. 

Penitentiair Programma

Bent u veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf? Dan kan u in aanmerking komen voor een ‘Penitentiair Programma’ (PP). U verblijft dan buiten de gevangenis. Een PP richt zich op een goede terugkeer in de samenleving. Tijdens dit programma kunt u bijvoorbeeld werken, maar ook een opleiding of een behandeling volgen. De reclassering adviseert, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI), over uw deelname aan het PP. Ook kijken wij of er bijzondere voorwaarden in het kader van dit programma gewenst zijn.

Hoe lang het programma duurt, hangt af van de wetgeving die voor u geldt. Op hoofdlijnen geldt onderstaande:

Wanneer bent u veroordeeld tot een gevangenisstraf en hoe lang?

Maximale duur van het PP.

Vóór 1 december 2021 en alleen als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar of langer heeft gekregen

Maximaal 1/6e deel van uw gevangenisstraf

Na 1 december 2021 en alleen als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden tot maximaal één jaar heeft gekregen

Maximaal 2 maanden

Om deel te kunnen nemen aan het Penitentiair Programma moet u een dagbesteding hebben van minimaal 26 uur per week. Een andere voorwaarde is geschikte huisvesting. Tijdens het Penitentiair Programma kan het zijn dat u een enkelband moet dragen.

Terugkeer in uw gemeente

Hoe de nazorg er precies uitziet, verschilt per gemeente. De meeste gemeenten hebben een gemeentelijk coördinator nazorg. Die ondersteunt (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld bij het vinden van een woning en het verkrijgen van passend werk of een uitkering. De gemeente kan hierbij ook samenwerken met de reclassering. Tijdens uw detentie kunt u hierover contact opnemen met de casemanagers van de Justitiële Inrichting (gevangenis) waar u verblijft.

Heeft u na detentie nog een vorm van reclasseringstoezicht? Dan krijgt u na uw detentie sowieso te maken met de reclassering.

Hulpinstanties

Voor, tijdens en na uw detentie zijn er ook hulpinstanties waar u om hulp advies of begeleiding kunt vragen.