Bureau Buitenland

Bureau Buitenland bestaat uit drie verschillende onderdelen:

1. Ondersteuning van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en hun thuisfront;
2. Advies bij overdracht van maatregelen van en naar Caribisch Nederland en binnen de EU;
3. Stimulering van internationale samenwerking op het gebied van reclassering.

Onze belangrijkste taak is de ondersteuning van gedetineerden in het buitenland. Zo'n 250 bezoekvrijwilligers, verspreid over meer dan 60 landen helpen ons daarbij. Vanuit ons kantoor in Utrecht ondersteunen regiocoördinatoren de vrijwilligers, gedetineerden en hun thuisfront.  

Onze Buitenlandbalie heeft een rol in de overdracht van werkstraffen en toezichten van en naar Caribisch Nederland en binnen de EU.

Tot slot stimuleert Bureau Buitenland internationale samenwerking op het gebied van reclassering.

Dit alles doen wij namens wij namens de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, SVG Verslavingsreclassering en het Leger des Heils.

Hier vindt u de brochure 'Bureau Buitenland: Reclasseren houdt niet op bij de grens' 

Hier vindt u de missie en visie van Bureau Buitenland

Voor wie werkt Bureau Buitenland?

Bureau Buitenland ondersteunt elke gedetineerde die:

  • ons daar toestemming voor geeft en het reclasseringsformulier invult en terugstuurt;
  • in Nederland woont en een Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft;
  • na zijn of haar detentie terugkeert naar Nederland

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met verschillende organisaties en instellingen:

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Buitenland werkt nauw samen met de Directie Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie biedt consulaire bijstand met aandacht voor gezondheid, rechtsgang en financiële zaken. Ook geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken praktische informatie over detentie in het buitenland, onder andere met de brochureserie "Gearresteerd in het buitenland."

DJI-Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS)
De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) behandelt verzoeken van Nederlandse gedetineerden in het buitenland voor overplaatsing naar Nederland. Het gaat om Nederlandse gedetineerden die hun buitenlandse gevangenisstraf in Nederland willen uitzitten. Ook buitenlanders die in Nederland in de gevangenis zitten, kunnen bij IOS terecht. Bijvoorbeeld als zij hun straf in eigen land willen uitzitten. Het IOS is een onderdeel van het DJI. Hier kan je meer lezen over hoe de overdrachten geregeld zijn.

Gemeenten
Voor een goede terugkeer in de samenleving heeft een ex-gedetineerde identiteitspapieren, onderdak, inkomen en soms zorg nodig. De verantwoordelijkheid voor het bieden van nazorg ligt bij de gemeenten. De meeste gemeenten hebben dan ook een coördinator die ex-gedetineerden hierbij ondersteunt en toe leid naar de juiste ondersteuning. De aanmelding voor gedetineerden in het buitenland wordt gedaan door de regiocoördinator van Bureau Buitenland. Nazorg bij de gemeente is vrijwillig en kan dus alleen met toestemming van de gedetineerde. Meer informatie over nazorg vindt u hier.

Stichting Epafras
biedt de gedetineerde geestelijke bijstand.

Stichting Dutch&Detained
Stichting Dutch&Detained voorziet Nederlandse gedetineerden in de zogenaamde 'zorglanden' van onafhankelijk juridisch advies.

Stichting Lawyers Across Borders
Stichting Lawyers Across Borders voorziet Nederlandse gedetineerden in de overige landen ((EU, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore) van onafhankelijk juridisch advies.

PrisonLAW
PrisonLAW helpt sinds 2002 Nederlandse gedetineerden die gedetineerd zijn in het buitenland. PrisonLAW opereert onafhankelijk, met het belang van de gedetineerden voor ogen.

Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies (EABT)
Bureau Buitenland werkt samen met de stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies (EABT). Deze stichting heeft een cursusaanbod samengesteld voor gedetineerden.

CEP
De CEP is de Europese reclasseringsvereniging Voor Europese samenwerking in detentiebegeleiding, reclassering en ondersteuning bij de re-integratie thuis of in het land van detentie. 

Nieuwsbrief

Bureau Buitenland wil de aansluiting op de nazorg zo goed als mogelijk laten verlopen. We willen ketenpartners goed informeren over de doelgroep en het werk van Bureau Buitenland. Dat doen we onder andere drie keer per jaar met een nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mail naar: buitenland@reclassering.nl

Algemene Brochures Bureau Buitenland