Familie en thuisfront

Uw relatie zit in het buitenland en beleeft een moeilijke tijd. Dat geldt natuurlijk ook voor u. Misschien heeft u het gevoel dat u ook gestraft wordt door de detentie van uw relatie, misschien ervaart u een drempel om het te delen met uw omgeving. U wordt door Bureau Buitenland niet vergeten.

Communicatie met familie en vrienden in Nederland is lastig voor gedetineerden in het buitenland. Een gedetineerde mag vaak alleen met toestemming van de rechter of de officier van justitie contact opnemen met de buitenwereld. Ook is het voor familie en vrienden moeilijk de gevangenis te bezoeken. Sommige landen staan geen bezoeken toe tijdens het voorarrest. Bovendien is voor bezoeken vaak schriftelijke toestemming nodig van de rechter of de officier van justitie. Voor ondersteuning bij het contact leggen tussen de gedetineerde en het thuisfront, kan een contactpersoon advies inwinnen bij Bureau Buitenland. 

Thuisfront informatiedagen

Bureau Buitenland organiseert meerdere keren per jaar een thuisfront informatiedag. Op deze dagen geven de regiocoördinatoren van Bureau Buitenland informatie en advies. Ook worden er gastsprekers van andere organisaties uitgenodigd.

Bovenal faciliteert Bureau Buitenland op deze dagen lotgenotencontact. De thuisfront informatiedagen bieden contactpersonen de gelegenheid om anderen te ontmoeten die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Problemen en ervaringen kunnen gedeeld worden en men kan elkaar tot steun zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met uw privacy en die van uw relatie.

Heeft u ook interesse om op een thuisfront informatiedag te komen?
In 2024 zijn ze (onder voorbehoud) gepland op de volgende woensdagen

27 maart
19 juni
25 september
18 december

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Utrecht, Vivaldiplantsoen 100 (hoofkantoor van de reclassering). 

U kunt zich bij voorkeur aanmelden via thuisfront@reclassering.nl of via telefoonnummer 088 804 1090. Graag vernemen we van wie u de contactpersoon bent en als u iemand meebrengt, de naam van die persoon.

Thuisfront themabijeenkomsten

Buiten de thuisfront informatiedagen, waar de nadruk ligt op lotgenotencontact, organiseert Bureau Buitenland ook online themabijeenkomsten, via Zoom. Hierbij ligt de focus op informatieoverdracht en kunnen veel meer mensen deelnemen. 

In 2024 zijn twee online themabijeenkomsten gepland:

Nazorg:                                 dinsdag 7 mei 
Wijkteam:                             donderdag 31 oktober

Deze bijeenkomsten vinden plaats tussen 20.00 uur en 21.00 uur.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via thuisfront@reclassering.nl. Graag vernemen we van u van wie u de contactpersoon bent en welke Zoom-bijeenkomst u wilt bijwonen. U ontvangt dan op tijd een e-mail met een link voor de videoverbinding met de bijeenkomst.

Informatieboekje

Met onze eerste brief aan u informeren we u dat uw relatie die in buitenlandse detentie zit u als contactpersoon heeft opgegeven. Bij deze brief voegen wij een informatieboekje.

Return

Tegen het einde van de buitenlandse detentie ontvangen gedetineerden die bekend zijn bij Bureau Buitenland en hun contactpersonen in Nederland het boekje 'Return' ter voorbereiding op de terugkeer naar Nederland. In hoofdstuk 6 leest u meer over wat u daar als thuisfront in kunt betekenen.

Blijf in contact

De communicatiemiddelen die je gewend bent, zoals telefoon, whatsapp en e-mail kun je meestal niet of slecht gebruiken om contact te krijgen met je familielid die in detentie zit. Wat wel kan is een brief sturen. We hebben een poster gemaakt met handige tips over het schrijven van een brief.

Andere organisaties die u kunnen steunen

Naast Bureau Buitenland zijn er een aantal andere instanties die u kunnen helpen.

Gevangenenzorg Nederland; Aandacht voor achterblijvers, biedt een luisterend oor, meedenken en lotgenotencontact als je familielid in detentie zit.

Humanitas heeft een project “gezin in balans’, een vrijwilliger helpt u en uw kinderen te ondersteunen wanneer u als moeder in detentie hebt gezeten.

Exodus heeft een maatjesproject waarbij een vrijwilliger de familie en kinderen kan bezoeken van de gedetineerde.

Detentieverklaring aanvragen

Soms moet een contactpersoon aantonen dat een gedetineerde daadwerkelijk gedetineerd is in het buitenland. Schuldeisers willen graag een officiële detentieverklaring zien. U, als contactpersoon kan met een detentieverklaring of contactpersonenbrief van Buitenlandse Zaken aantonen dat de gedetineerde vastzit in een buitenlandse gevangenis. Is er geen contactpersoon van Buitenlandse Zaken dan kan Bureau Buitenland meestal een detentieverklaring afgeven.