Familie en thuisfront

Uw relatie zit in het buitenland en beleeft een moeilijke tijd. Dat geldt natuurlijk ook voor u. Misschien heeft u het gevoel dat u ook gestraft wordt door de detentie van uw relatie, misschien ervaart u een drempel om het te delen met uw omgeving. U wordt door Bureau Buitenland niet vergeten.

Communicatie met familie en vrienden in Nederland is lastig voor gedetineerden in het buitenland. Een gedetineerde mag vaak alleen met toestemming van de rechter of de officier van justitie contact opnemen met de buitenwereld. Ook is het voor familie en vrienden moeilijk de gevangenis te bezoeken. Sommige landen staan geen bezoeken toe tijdens het voorarrest. Bovendien is voor bezoeken vaak schriftelijke toestemming nodig van de rechter of de officier van justitie. Voor ondersteuning bij het contact leggen tussen de gedetineerde en het thuisfront, kan een contactpersoon advies inwinnen bij Bureau Buitenland. 

Telefonisch spreekuur thuisfront

Er is een telefonisch spreekuur voor contactpersonen van gedetineerden in het buitenland. Bureau Buitenland is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 088 804 2021.

Thuisfront informatiedagen

Bureau Buitenland organiseert meerdere keren per jaar een thuisfront informatiedag. Op deze dagen geven de regiocoördinatoren van Bureau Buitenland informatie en advies. Ook worden er gastsprekers van andere organisaties uitgenodigd.

Bovenal faciliteert Bureau Buitenland op deze dagen lotgenotencontact. De thuisfront informatiedagen bieden contactpersonen de gelegenheid om anderen te ontmoeten die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Problemen en ervaringen kunnen gedeeld worden en men kan elkaar tot steun zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met uw privacy en die van uw relatie.

Heeft u ook interesse om op een thuisfront informatiedag te komen?
In 2019 zijn deze gepland op vier donderdagen, namelijk 21 maart, 20 juni, 19 september en 12 december. De dag start om 10.00 uur en eindigt weer rond 15.00 uur en zal plaatsvinden in Utrecht. De lunch wordt verzorgd en uw reisdeclaratie zal worden vergoed. Indien u graag iemand wil meenemen dan is dit mogelijk. U kunt zich aanmelden via thuisfront@reclassering.nl. Graag vernemen we van u voor welke dag u zich aanmeldt en of u iemand meeneemt.

Het dagprogramma ziet er ongeveer als volgt uit:

09.30 - 10.00 uur Inloop met koffie
10.00 - 10.30 uur Korte uitleg over Bureau Buitenland
10.30 - 11.15 uur Externe spreker (wisselt per thema)
11.15 - 12.15 uur Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS), 
                             informatie over strafoverdracht (WOTS/WETS)
12.15 - 12.30 uur Introductie Familiezorg, Gevangenenzorg Nederland
12.30 - 13.00 uur Pauze met lunch
13.00 - 15.00 uur Vervolg Familiezorg Gevangenenzorg Nederland en uitwisselen van ervaringen/lotgenotencontact

Einde programma

Return

Tegen het einde van de buitenlandse detentie ontvangen gedetineerden die bekend zijn bij Bureau Buitenland en hun contactpersonen in Nederland het boekje 'Return' ter voorbereiding op de terugkeer naar Nederland. In hoofdstuk 6 leest u meer over wat u daar als thuisfront in kunt betekenen.

Blijf in contact

De communicatiemiddelen die je gewend bent, zoals telefoon, whatsapp en e-mail kun je meestal niet of slecht gebruiken om contact te krijgen met je familielid die in detentie zit. Wat wel kan is een brief sturen. We hebben een poster gemaakt met handige tips over het schrijven van een brief.

 

Andere organisaties die u kunnen steunen

Naast Bureau Buitenland zijn er een aantal andere instanties die u kunnen helpen.

Gevangenenzorg Nederland; u kunt bezoek ontvangen van een vrijwilliger en het is mogelijk om te chatten met een vrijwilliger.

Humanitas heeft een project “gezin in balans’, een vrijwilliger helpt u en uw kinderen te ondersteunen wanneer u als moeder in detentie hebt gezeten.

Exodus; heeft een maatjesproject waarbij een vrijwilliger de familie en kinderen kan bezoeken van de gedetineerde.

Detentieverklaring aanvragen

Soms moet een contactpersoon aantonen dat een gedetineerde daadwerkelijk gedetineerd is in het buitenland. Schuldeisers willen graag een officiële detentieverklaring zien. U of de contactpersoon kan met een detentieverklaring of contactpersonenbrief van Buitenlandse Zaken aantonen dat de gedetineerde vastzit in een buitenlandse gevangenis. Is er geen contactpersoon van Buitenlandse Zaken dan kan Bureau Buitenland meestal een detentieverklaring afgeven.