Gedetineerdenbegeleiding

Nederlandse gedetineerden in het buitenland zitten meestal lang in voorarrest, kennen de taal en cultuur niet en hebben amper toegang tot rechtsbijstand en hulpverlening. Ook op het gebied van hygiëne, medische voorzieningen en voedsel zijn de omstandigheden vaak slecht. Bovendien zijn gedetineerden ver verwijderd van familie en vrienden. Ondersteuning en begeleiding van Bureau Buitenland en regelmatig bezoek van een vrijwilliger kan dan veel betekenen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Reclasseringsformulier invullen

Kort na arrestatie in het buitenland ontvangt de gedetineerde van een medewerker van de Nederlandse ambassade of het consulaat een reclasseringsformulier. Wie een beroep wil doen op Bureau Buitenland moet dit formulier volledig invullen en opsturen. Alleen dan komt Bureau Buitenland in actie. Gedetineerden doen dus vrijwillig een beroep op Bureau Buitenland. Door gedetineerden al tijdens hun detentie te ondersteunen en voor te bereiden op een terugkeer naar Nederland, verkleinen we de kans op recidive. Dat doen we door informatie en advies te geven en vrijwilligers in te zetten.

Contactpersoon opgeven

Op het reclasseringsformulier kan de gedetineerde vermelden wie de contactpersoon in Nederland is. Contactpersonen kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Bureau Buitenland. Indien er vragen zijn, kan Bureau Buitenland ook zelf contact opnemen met een contactpersoon.

Advocaat inschakelen

Een gedetineerde kiest er zelf voor om een advocaat in de arm te nemen. In veel landen krijgt een gedetineerde na zijn of haar arrestatie een (pro-deo) advocaat toegewezen. Vaak vraagt een toegewezen advocaat extra geld voor juridische bijstand. Het is niet verplicht een advocaat extra te betalen. In het buitenland komt het vaker voor dat advocaten afspraken niet nakomen en zich onvoldoende inzetten voor de verdediging. Dit kan aanleiding zijn om een andere advocaat te zoeken. 

Sociaal rapport aanvragen

Op het reclasseringsformulier kan de gedetineerde een sociaal rapport opvragen bij Bureau Buitenland. In bijzondere gevallen kan Bureau Buitenland ook opdracht geven een sociaal rapport uit te brengen. Bijvoorbeeld als er sprake is van minderjarigen, gedetineerden met een verstandelijke beperking of ernstige psychische problemen. Een sociaal rapport geeft de rechtbank in het buitenland een beeld van de omstandigheden en achtergrond van de gedetineerde. Zijn er verzachtende omstandigheden? Dan kan een sociaal rapport van invloed zijn op de uitspraak van de rechter. Maar is er bijvoorbeeld sprake van een strafblad, dan kan een rapportage een ongewenst effect hebben. In dat geval is het verstandiger om af te zien van een sociaal rapport. Daarom is het belangrijk dat er altijd overleg plaatsvindt met de advocaat vóórdat er een sociaal rapport wordt uitgebracht. 

Rol vrijwilligers

Vrijwilligers zijn vaak Nederlanders die al langere tijd in het buitenland wonen. Ze kennen de taal en de gebruiken van het detentieland goed. Naast het sociale aspect vervullen de vrijwilligers een belangrijke rol: ze praten met gedetineerden over hun situatie en toekomstplannen. De vrijwilliger wijst gedetineerden op de eigen verantwoordelijkheid en spoort hen aan na te denken over huisvesting, werk, studie, financiën, relaties en gezondheid. Lees meer in dit informatieblad.

Bezoek

Een vrijwilliger bezoekt een gedetineerde één keer per vier tot acht weken. Zo werken wij op een proactieve manier aan de zelfredzaamheid van gedetineerden. De vrijwilliger maakt van elk bezoek een schriftelijk verslag voor Bureau Buitenland. De contacten met een vrijwilliger verlopen altijd via Bureau Buitenland.

Doelstellingen Bureau Buitenland

Bureau Buitenland streeft ernaar dat:

  • Nederlanders in buitenlandse detentie zelfredzaam zijn
  • dat zij de banden met het sociale netwerk behouden en versterken
  • dat ze voorbereid zijn op de terugkeer in de Nederlandse samenleving
  • dat hun maatschappelijke positie verbetert.