Gedetineerdenbegeleiding

Een buitenlandse detentie brengt complicaties met zich mee. Het voorarrest duurt vaak lang, de toegang tot rechtsbijstand en hulpverlening is beperkt en de detentieomstandigheden kunnen slecht zijn. Gedetineerden kennen vaak de taal en cultuur van het land niet en zijn ver van familie en vrienden verwijderd. Ondersteuning en begeleiding van Bureau Buitenland en regelmatig bezoek van een vrijwilliger kan dan veel betekenen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Reclasseringsformulier invullen

Kort na arrestatie in het buitenland ontvangt de gedetineerde van een medewerker van de Nederlandse ambassade of het consulaat een reclasseringsformulier. Wie een beroep wil doen op Bureau Buitenland moet dit formulier volledig invullen en opsturen. Alleen dan komt Bureau Buitenland in actie. Gedetineerden doen dus vrijwillig een beroep op Bureau Buitenland. Door gedetineerden al tijdens hun detentie te ondersteunen en voor te bereiden op een terugkeer naar Nederland, verkleinen we de kans op recidive. Dat doen we door informatie en advies te geven en vrijwilligers in te zetten.

Contactpersoon opgeven

Op het reclasseringsformulier kan de gedetineerde vermelden wie de contactpersoon in Nederland is. Contactpersonen kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Bureau Buitenland. Indien er vragen zijn, kan Bureau Buitenland ook zelf contact opnemen met een contactpersoon.

Rol vrijwilligers

Vrijwilligers zijn vaak Nederlanders die al langere tijd in het buitenland wonen. Ze kennen de taal en de gebruiken van het detentieland goed. Naast het sociale aspect vervullen de vrijwilligers een belangrijke rol: ze praten met gedetineerden over hun situatie en toekomstplannen. De vrijwilliger wijst gedetineerden op de eigen verantwoordelijkheid en spoort hen aan na te denken over huisvesting, werk, studie, financiën, relaties en gezondheid. Lees meer in deze vrijwilligersbrochure.

Bezoek

Een vrijwilliger bezoekt een gedetineerde één keer per vier tot acht weken. Zo werken wij op een proactieve manier aan de zelfredzaamheid van gedetineerden. De vrijwilliger maakt van elk bezoek een schriftelijk verslag voor Bureau Buitenland. De contacten met een vrijwilliger verlopen altijd via Bureau Buitenland.

Sociaal rapport aanvragen

Op het reclasseringsformulier kan de gedetineerde een sociaal rapport aanvragen bij Bureau Buitenland. Een sociaal rapport informeert de buitenlandse rechtbank over de leefsituatie van de gedetineerde en de mogelijkheden voor re-integratie en resocialisatie in Nederland. Een sociaal rapport wordt alleen uitgebracht met instemming van de advocaat. De advocaat kan vaak inschatten of een sociaal rapport gewenst en zinvol is.

Onze missie

Bureau Buitenland zet zich met een wereldwijd netwerk van bezoekvrijwilligers in voor gedetineerden. Ook bieden we ondersteuning aan hun sociale netwerk. We ondersteunen gedetineerden zodat zij zich staande kunnen houden in een buitenlandse gevangenis en dragen eraan bij dat zij na detentie wee kunnen landen in de Nederlandse samenleving. We zien dat het belangrijk is dat de gedetineerde:

  • zich gezien en gehoord voelt,
  • zich staande houdt in de detentieomgeving,
  • de banden met zijn of haar sociaal netwerk versterkt,
  • ondersteund wordt bij praktische problemen,
  • zich gesterkt voelt in zijn eigen kunnen,
  • hoop en vertrouwen heeft op een goede landing in Nederland.