Cijfers en feiten

Hoeveel werkgestraften begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en gevangeniswezen over verdachten en veroordeelden? Hoeveel toezichten voeren wij uit? Enkele cijfers en feiten uit 2017 op een rij.

Producten

Verdeling man/vrouw

In 2017 bestond het aantal cliënten van Reclassering Nederland voor 87% uit mannen en 13% uit vrouwen.

Leeftijd

Een kwart van onze cliënten in 2017 was jonger dan 23 jaar.

Werksituatie

Bijna de helft van de cliënten van Reclassering Nederland was in 2017 werkloos of niet beschikbaar voor werk. Bijna een kwart van onze cliënten was werkzoekend of werkt op onregelmatige basis. Ruim een kwart heeft een baan.

Licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaker in aanraking met justitie. Daarom zijn reclasseringswerkers goed opgeleid om mensen met een licht verstandelijke beperking te begeleiden.

Primaire delicten

Ruim een derde van de cliënten van Reclassering Nederland werd in 2017 verdacht van of veroordeeld voor agressie tegen personen. Het is de meest voorkomende aanleiding voor een delict, gevolgd door vermogens- (16%), drugs- (14%) en seksuele delicten (12%). 1 op de 100 van onze cliënten werd verdacht van of veroordeeld voor een verkeersdelict.

Elektronische Controle (EC)

Bij 2.386 verdachten en veroordeelden werd in 2017 een enkelband omgelegd door Reclassering Nederland. Landelijk gaat het om zo'n 2850 aansluitingen - ook de SVG en het Leger des Heils verzorgen Elektronische Controle. Dagelijks dragen ruim 700 mensen een elektronische enkelband. In circa 98% van de gevallen blijft de enkelband waar die hoort: om de enkel van een drager.

 

Totaal aantal toezichten

In 2017 kwam het grootste deel van onze cliënten onder reclasseringstoezicht na een voorwaardelijke veroordeling (4.087), schorsing van voorlopige hechtenis (2.130) of een Penitentiair Programma en/of Elektronisch Toezicht (1.370).  

451 cliënten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.).

Aanleiding delict

Wat was de aanleiding voor het plegen van een delict door cliënten van Reclassering Nederland? Hoe daders komen tot een delict is meestal een complex samengaan van gebeurtenissen en factoren. We noemen de meest voorkomende aanleidingen om een beeld te geven. Een financiële motivatie (27%), de emotionele toestand van de dader (26%) en groepsdruk (14%) waren in 2017 de meest voorkomende aanleidingen.

Beïnvloedende factoren

Welke factoren zijn van invloed op het plegen van een delict? Emotionele toestand (29%) en alcoholgebruik (14%) waren in 2017 de meest voorkomende factoren die van invloed waren op het delict.

Bron: afdeling SIBA, Reclassering Nederland