Cijfers en feiten

Hoeveel werkgestraften begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en gevangeniswezen over verdachten en veroordeelden? Hoeveel toezichten voeren wij uit? Enkele cijfers en feiten uit 2020 op een rij.

De coronacrisis heeft binnen de gehele strafrechtketen impact gehad. Dat is ook te zien aan het teruglopen van onze 'productiecijfers'. Het aantal toezichten nam af met 6%, het aantal adviezen met 7%. De werkstraffen hadden het meest onder de lockdown te verduren. Door maandenlange stilstand en het wegvallen van veel externe projectplaatsen liep 'de productie' bij de werkstraf met 47% terug.

 

Producten 2020

 

 

Verdeling man/vrouw 2020

In 2020 bestond het aantal cliënten van Reclassering Nederland voor 87% uit mannen en 13% uit vrouwen.

 

 

Leeftijd

Meer dan de helft van onze cliënten in 2020 is jonger dan 35 jaar.

 

 

Dagbesteding toezichtcliënten 2020

Van de toezichtcliënten van Reclassering Nederland had in 2020 39% vast werk. 27% was werkloos. 34% had een andere zinvolle dagbesteding (studie, zorgtaken), was op zoek naar werk, werkte op onregelmatige basis, was met pensioen of afgekeurd voor werk.

 

Hoofddelict 2020

Van de cliënten van Reclassering Nederland* die een werkstraf of een toezicht opgelegd kregen, pleegde het grootste deel een aan agressie gerelateerd delict tegen personen (31%) of een vermogensdelict (22%), gevolgd door verkeersdelicten (20%) en drugsdelicten (11%).

* Unieke parketnummers van instroom 2020 op toezicht of werkstraf, dus alleen de veroordeelde cliënten.

Totaal aantal toezichten 2020

In 2020 kwam het grootste deel van onze cliënten onder reclasseringstoezicht te staan na een voorwaardelijke veroordeling (2.806) of schorsing van de voorlopige hechtenis (1.881). 731 cliënten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een Penitentiair Programma en/of Elektronische Monitoring en 470 cliënten door een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Motief voor gepleegd delict 2020

Wat was het motief voor het plegen van het delict waardoor cliënten onder toezicht kwamen te staan of een werkstraf voor moesten uitvoeren bij Reclassering Nederland? Hoe daders komen tot een delict is meestal een complexe samenloop van gebeurtenissen en factoren. We noemen de meest voorkomende aanleidingen om een beeld te geven. De emotionele toestand van de dader (43%), een financiële motivatie (23%) en macht/onmacht (15%) waren in 2020 de meest voorkomende motieven voor het plegen van een delict waarvoor zij in contact zijn gekomen met Reclassering Nederland.

Beïnvloedende factoren en gevolgen 2020

Welke factoren zijn van invloed geweest en heeft het delict tot schade geleid? In 29% van de delicten waren er meerdere daders betrokken en 35% van de delicten werd onder invloed van middelen gepleegd. In 41% van de gevallen was er sprake van materiële schade door toedoen van de daders.

Inzet Elektronische Monitoring

Op 2.286 verdachten of veroordeelden werd in 2020 door Reclassering Nederland toezicht gehouden met Elektronische Monitoring (EM), ook wel bekend als 'de enkelband'. In totaal ging het bij de drie reclasseringsorganisaties (Inclusief reclassering van de Stichting Verslavingszorg en het Leger des Heils) om 2.962 aansluiting op EM.