Cijfers en feiten

Hoeveel werkgestraften begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en gevangeniswezen over verdachten en veroordeelden? Hoeveel toezichten voeren wij uit? Enkele cijfers en feiten uit 2021 op een rij.

Mede door corona zijn de aantallen reclasseringstaken nog niet op het niveau van 2019. Het aantal adviezen dat Reclassering Nederland uitbracht aan de OM, Rechtbank en gevangeniswezen is met ongeveer 1,4 % afgenomen. Ook het aantal cliënten dat we in 2021 oude toezicht hadden, was ook iets minder dan in 2020 (2,7%). Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen zaten de gedragstrainingen en werkstraffen weer in de lift. Het aantal uitgevoerde gedragstrainingen (justitiële interventies) steeg flink van 287 in 2020 naar 824 in 2021. Het aantal werkstraffen steeg met ruim 40% ten op zichte van 2020.

Reclasseringstaken

 

 

Verdeling man/vrouw 

In 2021 bestond het aantal cliënten van Reclassering Nederland voor 88% uit mannen en 12% uit vrouwen.

 

 

Leeftijd

Meer dan de helft van onze cliënten in 2021 is jonger dan 35 jaar.

 

 

Dagbesteding

43% van onze cliënten heeft geen dagbesteding zoals werk, school of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Hoofddelict

Van de cliënten van Reclassering Nederland* die een werkstraf of een toezicht opgelegd kregen, pleegde het grootste deel een aan agressie gerelateerd delict tegen personen (30%) of een verkeersdelict (24%), gevolgd door vermogensdelicten (18%) en drugsdelicten (10%).

Totaal aantal toezichten

In 2020 kwam het grootste deel van onze cliënten onder reclasseringstoezicht te staan na een voorwaardelijke veroordeling (2.806) of schorsing van de voorlopige hechtenis (1.881). 731 cliënten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een Penitentiair Programma en/of Elektronische Monitoring en 470 cliënten door een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Motief voor gepleegd delict

Wat was het motief voor het plegen van het delict waardoor reclassenten onder toezicht kwamen te staan of een werkstraf voor moesten uitvoeren bij Reclassering Nederland? Hoe daders komen tot een delict is meestal een complexe samenloop van gebeurtenissen en factoren. We noemen de meest voorkomende aanleidingen om een beeld te geven. De emotionele toestand van de dader (42%), een financiële motivatie (21%) en macht/onmacht (13%) waren in 2021 de meest voorkomende motieven voor het plegen van een delict waarvoor zij in contact zijn gekomen met Reclassering Nederland.

 

Beïnvloedende factoren en gevolgen 2020

Welke factoren zijn van invloed geweest en heeft het delict tot schade geleid? In 29% van de delicten waren er meerdere daders betrokken en 35% van de delicten werd onder invloed van middelen gepleegd. In 41% van de gevallen was er sprake van materiële schade door toedoen van de daders.