Cijfers en feiten

Hoeveel werkgestraften begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en gevangeniswezen over verdachten en veroordeelden? Hoeveel toezichten voeren wij uit? Enkele cijfers en feiten uit 2018 op een rij.

Producten

Verdeling man/vrouw 2018

In 2018 bestond het aantal cliënten van Reclassering Nederland voor 85% uit mannen en 15% uit vrouwen.

Leeftijd

Meer dan de helft van onze cliënten in 2018 is jonger dan 35 jaar.

Dagbesteding toezichtcliënten 2018

Van de toezichtcliënten van Reclassering Nederland was in 2018 46% aan het werk of had een andere zinvolle dagbesteding (studie, zorgtaken). 13% van de populatie was werk­ zoekend of werkt op onregelmatige basis en 41% was werkloos of niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaker in aanraking met justitie. Daarom zijn reclasserings­werkers goed opgeleid om deze mensen te begeleiden. Van de toezicht­ cliënten van Reclassering Nederland was in 2018 20% licht verstandelijk beperkt en bij 13% was hier een vermoeden van, maar is dit niet officieel vastgesteld.

Hoofdelict 2018

Van de cliënten van Reclassering Nederland* die een werkstraf of een toezicht opgelegd kregen, pleegde het grootste deel een aan agressie gerelateerd delict tegen personen (28%) of een vermogensdelict (23%), gevolgd door verkeersdelicten (16%) en drugsdelicten (10%). 

* Unieke parketnummers van instroom 2018 op toezicht of werkstraf, dus alleen de veroordeelde cliënten.

 

Aanleiding inzet Elektronische Controle (EC) 2018

Bij 2.395 verdachten en veroordeelden werd in 2018 een enkelband omgelegd door Reclassering Nederland. 3RO breed gaat het om 3.128 aansluitingen - ook de SVG en het Leger des Heils verzorgen Elektronische Controle. De meeste enkelbanden worden omgelegd in het kader van verlof (34%), gevolgd door Penitentiaire Programma’s (24%) en Schorsing preventieve hechtenis (21%).

 

Totaal aantal toezichten 2018

In 2018 kwam het grootste deel van onze cliënten onder reclasseringstoezicht te staan na een voorwaardelijke veroordeling (3.802) of schorsing van de voorlopige hechtenis (2.068).650 cliënten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een Penitentiair Programma en/of Elektronisch Toezicht en 478 cliënten door een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.).

Motief voor gepleegd delict 2018

Wat was het motief voor het plegen van het delict waardoor cliënten onder toezicht kwamen te staan of een werkstraf voor moesten uitvoeren bij Reclassering Nederland? Hoe daders komen tot een delict is meestal een complexe samenloop van gebeurtenissen en factoren. We noemen de meest voorkomende aanleidingen om een beeld te geven. De emotionele toestand van de dader (34%), een financiële motivatie (24%) en macht/onmacht (12%) waren in 2018 de meest voorkomende motieven voor het plegen van een delict waarvoor zij in contact zijn gekomen met Reclassering Nederland.

Beïnvloedende factoren en gevolgen 2018

Welke factoren zijn van invloed geweest en heeft het delict tot schade geleid? In 28% van de delicten waren er meerdere daders betrokken en 32% van de delicten werd onder invloed van middelen gepleegd. In 35% van de gevallen was er sprake van materiële schade door toedoen van de daders.

 

Bron: afdeling SIBA, Reclassering Nederland