Disclaimer en toegankelijkheid

Disclaimer

Reclassering Nederland werkt de inhoud van deze website regelmatig bij en wij spannen ons in om de informatie 'up to date' te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat deze website de meest recente informatie bevat over de verschillende onderwerpen waarover u kunt lezen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toegankelijkheid

Deze website heeft een D-status voor digitale toegankelijkheid. De site voldoet helaas niet aan alle toegankelijkheidseisen. Reclassering Nederland is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website, waar digitale toegankelijkheid onderdeel van is. Naar verwachting is deze nieuwe en toegankelijke website medio 2024 gereed. Vanaf dat moment laten wij regelmatig onderzoeken uitvoeren naar toegankelijkheid.

Archivering

Reclassering.nl wordt gearchiveerd via sitearchief.nl.