Historisch archief

In het BHIC (Brabants Historisch Informatiecentrum) in Den Bosch bevindt zich het Historisch archief en bibliotheek van Reclassering Nederland en haar voorgangers. Geïnteresseerden vinden daar een schat aan informatie en historisch materiaal dat teruggaat tot de oprichting van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke verbetering der Gevangenen in 1823.

Na de fusie van Nederlands Genootschap tot Reclassering, Katholieke Reclasseringsvereniging, Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging, dr. F.S.Meijersvereniging en het Nationaal Bureau voor Reclassering, ontstond in 1976 de Algemene Reclasseringsvereniging  ( A.R.V.) In 1986 ontstond als rechtsopvolger van de A.R.V. de N.F.R. ( Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen) en 19 arrondissementale reclasseringsstichtingen. In 1994 ontstond de huidige Stichting Reclassering Nederland ( N.F.R. en arrondissementale stichtingen gingen hierin op. 

Vanaf 1986 zijn alle relevante stukken na elke reorganisatie ondergebracht in een apart huurdepot bij het B.H.I.C. Inmiddels zijn deze stukken tot heden geordend en wordt een overzicht van de vindplaats in de kasten van dit huurdepot gemaakt.

De historische archieven van de eerdergenoemde gefuseerde instellingen en de A.R.V. zijn geïnventariseerd en onder de titel “A.R.V. en voorgangers van 1823-1986 (de opheffing van de A.R.V.) aan het BHIC overgedragen en via de website van het BHIC in te zien.

Bij het BHIC kunnen de stukken geraadpleegd worden. Dit geldt eveneens voor de ruim 600 boeken over de reclassering, die ook via de website van het B.H.I.C. te vinden zijn.

Contactinformatie

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zuid Willemsvaart 2
5211 NW ’s-Hertogenbosch

(t) 073-6818500

www.bhic.nl