Voorwoord Sjef van Gennip

“Het is hoeren en sloeren”, “Reclasseringswerkers moeten scherp blijven, het is geen heilige Graal” en “Soms ontstaan er discussies: hoe is het mogelijk dat je dit voorstelt?’… zomaar een paar korte quotes die u kunt tegenkomen in dit jaarverslag. Zij tekenen het realisme waarmee wij naar het reclasseringswerk kijken. Leest u vooral de verhalen eromheen. In 2017 startten er mooie initiatieven en de samenwerking in de strafrecht- en ook steeds vaker in de bestuurlijke keten werd weer een stukje hechter.

In 2017 ervoer ik beweging van mensen die elkaar steeds beter weten te vinden. Mensen die gezamenlijk werk willen maken van een veiliger samenleving: officieren van justitie, rechters, politiemensen, vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, van gemeenten en van zorginstellingen. Samen met ‘ons van de reclassering’ spanden zij zich in om criminele carrières effectief te stoppen.

Ik word blij van deze gezamenlijke beweging, want de samenleving en een aanzienlijk deel van onze volksvertegenwoordigers roepen wel heel hard om meer en vooral om langere straffen. Natuurlijk is vergelding noodzakelijk, er moet recht gedaan worden. Daar mogen benadeelden en de samenleving aanspraak op maken. We weten andere kant ook (ondersteunt door wetenschappelijk onderzoek) dat meer en langer straffen weinig zoden aan de dijk zet als het gaat om gedragsverandering en recidive voorkomen.

Het jaarverslag is geen poespas, poeha of poppenkast. Het is een verantwoording van activiteiten, ambities en resultaten

Het is dan ook goed om te zien dat de reclassering en het gevangeniswezen elkaar vaker en beter weten te vinden. Daarvan getuigt een aantal pilots in gevangenissen; reclasseringswerkers en gevangenispersoneel trekken nauw op en maken voor elke cliënt een plan om detentieschade en risico’s voor de samenleving te beperken wanneer iemand vrij komt. Ook voor kort gestraften. In dit jaarverslag leest u hoe dat in de praktijk uitpakt.

Wat het reclasseringswerk ook ondersteunt is een betrouwbaar instrument voor risicotaxatie en advies. In 2017 werkte de reclassering hard aan de ontwikkeling van de nieuwe RISC, samen met de wetenschap en steeds getoetst in de praktijk. In combinatie met toezicht en effectieve gedragsinterventies kan dat het verschil maken tussen wel of niet recidiveren.

Tot slot. “Het jaarverslag is geen poespas, poeha of poppenkast. Het is een verantwoording van activiteiten, ambities en resultaten. Reclassering Nederland geeft daarmee een indruk van haar plek in de strafrechtketen en de samenleving” Woorden van deze strekking schreef ik in het voorwoord van ‘mijn’ eerste jaarverslag in 2004. Deze terugblik op 2017 is mijn laatste. Ons werk aan u verantwoorden, doen we nog steeds. En graag zelfs! Met verhalen uit de praktijk: van vakkundige medewerkers, van betrokken professionals met wie wij samenwerken, en van cliënten die hun verantwoordelijkheid nemen en daar soms flink mee worstelen. De manier waarop we het jaarverslag aan u presenteren is in al die jaren wel veranderd. Van volledig op papier naar online en dit jaar voor het eerst helemaal geïntegreerd in onze nieuwe website.

Ik wens u veel leesplezier!

Sjef van Gennip

Sjef van Gennip

Algemeen directeur (tot juni 2018)