Onderwijs & onderzoek

Reclassering Nederland investeert samen met het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ (samen: 3RO) in wetenschappelijk onderzoek. De drie reclasseringsorganisaties werken daarmee aan kwalitatief beter en effectiever reclasseringswerk. Ervaringen uit de reclasseringspraktijk zijn input voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit leidt tot onderbouwing en verantwoording van reclasseringsmethodieken. Daarnaast dragen wij bij aan de ontwikkelingen van praktijkgerichte en wetenschappelijk verantwoorde opleidingen gericht op het reclasseringswerk.

Wetenschappelijk onderzoek

De 3RO houden door wetenschappelijk onderzoek de middelen, trainingen en methoden up-to-date en evidence based. Wij dragen financieel bij aan het lectoraat 'Werken in Justitieel kader' aan Hogeschool Utrecht en het lectoraat 'Modelleren van Maatschappelijke Impact' aan de Saxion Hogeschool. 

In dit en ander specifiek wetenschappelijk onderzoek formuleren wetenschappers onderzoekslijnen die bijdragen aan meer kennis over professioneel en effectief reclasseringswerk. Dat doen we ook voor de bijzondere leerstoel Reclassering aan de Vrije Universiteit van Prof. Dr. Anja Dirkzwager. In haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richt zij zich op het effect van (strafrechtelijke) interventies.

Theorie en praktijk

Op diverse hogescholen in Nederland kunnen studenten kennismaken met de theorie en praktijk van het werken binnen een justitieel kader. Hierbij komen de strafrechtelijke en civielrechtelijke kaders aan de orde. De minor staat gelijk aan een half jaar fulltime studeren. Ook kan aan de Hogeschool Utrecht sinds 2016 een masterstudie Forensisch Sociale Professional gevolgd worden. Deze richt zich op hbo-afgestudeerde professionals met enkele jaren werkervaring.