Organisatie

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting met vestigingen in vijf regio's die worden aangestuurd door vijf regiodirecteuren. Zo'n 2000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een veiligere samenleving. Ons landelijk kantoor is gevestigd in Utrecht.

Raad van toezicht 

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, voorzitter 
Mevrouw mr. dr. P.M. Schuyt
De heer drs. J. Hamming
Mevrouw mr. M.W. Koek
De heer prof. dr. T.L.C.M. Groot

Secretaris Raad van toezicht: mevrouw C. Hessel

Correspondentieadres: Postbus 8215, 3503 RE, Utrecht

Bestuur

Mr. dr. J.R. Bac

Vijf regio's

Kijk hier voor een overzicht van onze regio-indeling.

Reclasseren in Nederland

Reclassering Nederland (RN), de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering voeren in Nederland de reclassering voor volwassenen uit. Deze zelfstandige organisaties worden grotendeels gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. LJ&R is een landelijk werkende organisatie met ruim 15 vestigingen in het land en telt ruim 560 medewerkers.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ is een netwerkorganisatie bestaande uit een stafbureau en elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning. De SVG begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Dat vraagt om het combineren van kennis van reclassering en verslaving.

HKZ-r gecertificeerd

In 2016 werd Reclassering Nederland HKZ-r gecertificeerd, en in 2017 werd dit certificaat door Lloyd's verlengd met een jaar. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een branche specifieke norm, de ‘R’ slaat op Reclassering. Dit betekent dat onze dienstverlening is getoetst door een onafhankelijke partij en voldoet aan de kwaliteitseisen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem waarvoor Reclassering Nederland de certificering heeft ontvangen, is van toepassing op ‘het (doen) uitvoeren van reclasseringsactiviteiten door middel van diagnose en advies, toezicht, werkstraf en gedragsinterventies’, aldus Lloyd's in het rapport.