COSA vrijwilliger

Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om bij COSA, een methode voor re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Als vrijwilliger bij COSA speel je een belangrijke rol bij het voorkomen dat deze zedendaders nieuwe slachtoffers maken. In verschillende regio’s zijn nieuwe vrijwilligers welkom.

‘Heb je een open houding, ben je op mensen gericht en wil je meehelpen de maatschappij veiliger te maken? Dan zoeken we jou!’

Sociaal isolement

Wanneer een zedendader na het uitzitten van een straf terugkeert in de maatschappij ontstaat vaak onrust. Sociaal isolement, sociale uitsluiting en emotionele eenzaamheid van de veroordeelde zedendader liggen op de loer. En dat zijn juist de grootste risicofactoren voor recidive. COSA zet zich, samen met vrijwilligers en professionals, in voor het doorbreken van dit isolement. Ze ondersteunen de zedendader bij zijn re-integratie in de samenleving. Dit is effectief gebleken in het verlagen van de kans op recidive. Zedendaders die meedoen moeten gemotiveerd zijn om een delictvrij bestaan op te bouwen.

Vrijwilligers en professionals werken nauw samen

Rond een veroordeelde zedendader (het kernlid) wordt een groep van drie tot vijf getrainde vrijwilligers geformeerd (de binnencirkel). Daaromheen staan professionals (de buitencirkel), zoals een toezichthouder van de reclassering, behandelaar, wijkagent en een medewerker van een gemeente of bijvoorbeeld de woningcorporatie. Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers en is de schakel tussen de professionals en de vrijwilligers. Er zijn landelijk zo’n 300 vrijwilligers en 15 professionele cirkelcoördinatoren betrokken bij COSA.

Wat doen COSA-vrijwilligers?

De vrijwilligers zijn alert op risicovol gedrag. Zij ondernemen sociale activiteiten met het kernlid en voeren gesprekken. Bijvoorbeeld een wandelingetje door het bos, een bezoek aan een bioscoop, een drankje op een vol terras. Ook signaleren zij problemen of oplopende spanningen bij het kernlid en melden deze aan de cirkelcoördinator. Een COSA-cirkel duurt gemiddeld twee jaar. Vrijwilliger zijn bij COSA vraagt om een tijdsinvestering van 3 tot 4 uur per week.

Word ook COSA-vrijwilliger

COSA is een uitdagende vrijwilligerstaak. Je levert een actieve bijdrage aan een veiligere samenleving en vergroot de kans van een zedendader op een leven zonder delicten. Vrijwilligers kunnen rekenen op een grondige training vooraf. Ook de ondersteuning en begeleiding door deskundigen tijdens het COSA-traject is goed geregeld.

Interesse?

Wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger volgt eerst een kennismakings- en intakegesprek met een cirkelcoördinator. Op basis daarvan selecteren we je voor de tweedaagse training. Na deze training kijken we samen opnieuw of het werk goed bij je past. Is dit het geval, dan koppelen we je aan een bestaande of nieuwe COSA-cirkel bij jou in de regio. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig. Wij zijn juist op zoek naar een diverse groep vrijwilligers; jong of en oud, man of en vrouw en diverse karakters en achtergronden. Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Meer informatie over COSA vind je via www.reclassering.nl/COSA of download de folder Vrijwilliger worden bij COSA.

Aanmelden en contact

Interesse om vrijwilliger te worden? Klik hier voor het aanmeldformulier. Nog vragen? stuur een mail naar informatieCOSA@reclassering.nl

Wil je lezen over hoe vrijwilligers het werk ervaren? Lees dan eens de verhalen van vrijwilligers Elze en Sarah.