Wat wij doen

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat is het doel van Reclassering Nederland. Zo dragen wij bij aan een veiligere samenleving. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken we samen met justitie, zorg, politie, gevangenis­wezen en gemeenten. 

Advies en toezicht

Reclassering Nederland heeft verschillende taken. We adviseren de rechtbanken en het Openbaar Ministerie over daders en verdachten. De rechter of officier van justitie geeft de reclassering de opdracht om een adviesrapport uit te brengen als zij meer over een dader of verdachte willen weten. In het advies staat onze visie op de gebeurtenissen, omstandigheden van de verdachte, een risicoanalyse en een advies om herhaling te voorkomen. 

Elektronische Controle, werkstraffen en gedragstrainingen

Ook begeleiden en controleren we mensen die onder toezicht staan. Daarbij zetten we zo nodig Elektronische Controle in. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Reclassering Nederland voert tevens gedragstrainingen uit om het gedrag van justitiabelen te veranderen. Ten slotte leiden we verdachten en veroordeelden zo nodig door naar forensische zorg.

Een goede voorbereiding op een bestaan zonder criminaliteit, dat is ons doel. Om alle taken goed uit te kunnen voeren, onderhouden we goede contacten met onze partners in de zorg- en strafrechtketen. Zoals gemeenten, politie, justitie, Veilig Thuis, gevangeniswezen en forensische zorg.

Specifieke aanpakken

Daarnaast hebben we specifieke aanpakken ontwikkeld voor jongvolwassenen of adolescenten in of op het randje van de criminaliteit en voor terrorismeverdachten en mensen die geradicaliseerd zijn. Ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoog op onze agenda.

Unieke plek in strafrechtketen

Reclassering Nederland is een zelfstandige stichting die bijna volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen de strafrechtketen neemt de reclassering een unieke plaats in. Wij zijn als enige organisatie vanaf het moment van aanhouding tot en met zijn terugkeer in de maatschappij betrokken bij een dader of verdachte.