Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Ongeveer een kwart van alle zaken die bij Reclassering Nederland binnenkomt, gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de aanpak van huiselijk geweld werken wij samen met onze lokale en landelijke ketenpartners: gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Doelgerichter aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig. Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld, waarvan 119.000 kinderen. Snel ingrijpen om het geweld te stoppen en slachtoffers te voorkomen staat voorop. Met de lokale ketenpartners hebben we hier goede afspraken over gemaakt.

Snel ingrijpen

De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening. Na een melding van huiselijk geweld komen wij snel in actie. Wij gaan met de verdachte in gesprek en brengen een advies uit na een uitgebreide risicotaxatie. De reclasseringswerker betrekt hulp- en dienstverleners, familie en/of vrienden om samen afspraken te maken. Ook de informatie vanuit het vermeende slachtoffer wordt hierin meegenomen. Als de dader (na een veroordeling) de hulpverlening niet start of afmaakt, dan volgt een strafrechtelijke reactie. Is er geen sprake van een strafrechtelijk kader? Dan is Veilig Thuis aan zet. Wij werken in alle gevallen samen met Veilig Thuis.

Partnergeweld

In ruim 60 procent van huiselijk geweld zaken gaat het om partner- of ex-partnergeweld. Om de problematiek en de risico’s op herhaling in kaart te brengen, maken wij een risicotaxatie. Ook geven we advies over passende ‘interventies’. Dat zijn bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling, gedragstrainingen, (ambulante) behandeling en/of eventuele maatregelen in het kader van de veiligheid.

Denk hierbij aan de gedragstraining BORG voor daders en verdachten van partnergeweld. Daarnaast houden wij toezicht op een eventueel contact- of gebiedsverbod of begeleiden we de dader naar specialistische zorg. Ook begeleiden wij gemeenten bij de inzet van een tijdelijk huisverbod en een effectieve daderaanpak. 

Spreekuur Huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling doelgerichter aan te pakken, introduceerde de reclassering in enkele regio’s het spreekuur huiselijk geweld. Direct actie ondernemen staat daarbij voorop. Door snel ingrijpen en samenwerken met de ketenpartners, kunnen we bijdragen aan de veiligheid in het (gezins-)systeem en het terugdringen van recidive. Dat doen we door eventueel een interventie of begeleiding in te zetten. We werken hierbij samen met onder andere Veilig Thuis.

Werken met de meldcode

Ook reclasseringsmedewerkers zijn getraind om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt bij het nemen van de juiste stappen bij (vermoedens van) huiselijk geweld. Want huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een groot en urgent veiligheidsprobleem.