Aanpak jongvolwassenen

Adolescenten of jongvolwassenen zijn een belangrijke doelgroep voor de reclassering. Veel daders starten met het plegen van delicten als ze minderjarig zijn en stoppen rond hun 25e. Ongeveer een derde van de cliënten van de reclassering is jongvolwassen. 

Jongvolwassenheid is op te vatten als een aparte ontwikkelingsfase. Daarom werkt de reclassering volgens een speciale adolescentenaanpak om herhaling van crimineel gedrag terug te dringen. 

De zogeheten ‘jovo-methodiek’ kenmerkt zich door de pedagogische insteek. We hebben zoveel mogelijk contact met de jongvolwassene in zijn eigen leefomgeving en betrekken het netwerk en de familie intensief bij het reclasseringstraject. Ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor de overgang naar volwassenheid is een belangrijk doel van onze aanpak.

> Lees meer