Wat is de kans dat iemand (weer) een delict pleegt? En: wat is ervoor nodig om dit te voorkomen? Het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen kan Reclassering Nederland vragen om deze vragen te beantwoorden over een dader of verdachte. Wij stellen dan een reclasseringsadvies op. 

De rechter, het gevangeniswezen of officier van justitie geeft de reclassering de opdracht om een advies over een verdachte of veroordeelde uit te brengen als zij meer over deze persoon willen weten. Een reclasseringswerker schrijft dan meestal een rapport of brengt mondeling een advies uit.

Daarvoor neemt de reclasseringswerker de over de persoon bekende gegevens bij justitie door, luistert naar zijn of haar verhaal en voert gesprekken met mensen uit de omgeving. Op basis van alle informatie brengen wij een advies uit aan justitie. Zo kunnen wij een werkstraf, gedragsinterventie, enkelband of een behandeling adviseren. Een reclasseringsadvies is altijd maatwerk.

Doen wat nodig is

De reclassering adviseert justitie op basis van een grondige analyse van een dader of verdachte. Daarbij kijken we naar zaken als het delict, de oorzaken, relaties en houding en gedrag. Vervolgens stellen we een advies op. In het advies staan onder andere de gewenste interventies en zo nodig een behandelingsvoorstel. Dit advies vormt een leidraad voor de soort straf. 

'Doen wat nodig is' voor een delictvrij leven is leidend in ons advies. Dat kan een gebiedsverbod zijn of een middelenverbod, maar ook het oplossen van schulden, het volgen van een gedragsinterventie of het oplossen van relatieproblemen. Ook kijken we naar positieve zaken in iemands leven die kunnen bijdragen aan een leven zonder criminaliteit.

Specifieke delicten

Om de risico's van specifieke delictgroepen beter in te schatten, gebruikt Reclassering Nederland verschillende  instrumenten. Zoals STATIC-99 (voor het inschatten van de recidivekans bij zedendelinquenten), B-Safer (voor het inschatten van de kans op herhaling van relationeel geweld) of de Recidive Inschattings Schalen (RISc). Ons advies is altijd een combinatie van een professioneel oordeel en diagnose-instrumenten.

Op wetenschappelijke basis

Onze adviezen aan justitie zijn concreet, uitvoerbaar en feitelijk verantwoord. Ook zijn we helder over de manier waarop conclusies tot stand komen. De manier waarop we werken is wetenschappelijk onderbouwd. 

Risico’s inschatten

Op meerdere momenten in het strafproces kan de reclassering een advies uitbrengen aan justitie over een persoon. Zoals direct na arrestatie, in de gevangenis, voor een schorsing van voorlopige hechtenis, voor een rechtszitting of uitspraak door de officier van justitie en voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Vaak start ons werk direct na een arrestatie. Met behulp van een snelle screening maken we een risicoprofiel van de verdachte. We beoordelen de kans op recidive en bekijken wat we kunnen doen om risico’s voor de samenleving te beperken. > Lees meer over soorten reclasseringsadvies