Gedragstrainingen

Gedragstrainingen zijn trainingen die zich richten op de gedachten en het gedrag van iemand. Crimineel gedrag verminderen en voorkomen, dat is het doel van de gedragstrainingen van Reclassering Nederland. Eerst denken dan doen, staat in veel trainingen hoog op de agenda.

Waarom een gedragstraining?

Positief beïnvloeden van gedrag van een reclassent staat voorop in onze gedragstrainingen. Denk aan het oplossen of voorkomen van problemen: hoe behoud je je werk, maak je geen schulden en ga je om met spanningen binnen een relatie? 

Tijdens een training krijgt de deelnemer inzicht in de manier waarop hij of zij reageert in moeilijke situaties. Ook oefent de deelnemer met andere manieren van reageren. Bijvoorbeeld door eerst te denken en dan pas te handelen (cognitieve vaardigheidstraining) of door de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen te zien (problematisch middelengebruik) en daarvoor alternatieven te ontwikkelen.

Wanneer een gedragstraining?

Reclassenten krijgen een gedragstraining opgelegd als 'bijzondere voorwaarde', die opgenomen is in de strafrechtelijke beslissing van een rechter of officier van justitie. En binnen verschillende strafrechtelijke varianten, zoals bijvoorbeeld een penitentiair programma.

Ook een toezichthouder van de reclassering kan, door zijn zogeheten aanwijzingsbevoegdheid, aan een reclassent een gedragstraining voorstellen. Denk aan voorwaardelijke schorsing, tijdens detentie of een voorwaardelijk sepot.

Wetenschappelijk gefundeerd

De gedragstrainingen van Reclassering Nederland zijn wetenschappelijk gefundeerd. De onafhankelijke Erkenningscommissie Justitiële Interventies toetst en evalueert de gebruikte methodieken en behaalde resultaten. 

Kijk hier voor een overzicht van de gedragstrainingen die wij geven.