Herstelgericht werken

De reclassering houdt rekening met slachtoffers en nabestaanden. Ook gaan we na of contact tussen slachtoffers en daders wenselijk en mogelijk is. 

De reclassering wil daders doen inzien wat de gevolgen zijn van hun daden. Daarom komen de gevolgen van het delict voor slachtoffer(s) of nabestaanden regelmatig aan bod in onze gesprekken met daders. Als daders zich realiseren wat ze hebben aangericht, kan dat de kans op herhaling verkleinen.

Slachtofferbewust werken is onderdeel van al onze taken. Bij het advies aan het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen wegen wij de belangen (zoals bescherming) mee van slachtoffers en nabestaanden. Zo nodig controleren we in het kader van een toezicht of een dader uit de buurt van een slachtoffer blijft. Een contact- of locatieverbod kunnen we controleren met Elektronische monitoring, ofwel: de enkelband. Ook mediation of herstelbemiddeling kan onderdeel uitmaken van een reclasseringsadvies.

Mediation in strafzaken

Ligt een zaak ter beoordeling bij een officier van justitie of is de zaak onder de rechter, dan wordt eerst Mediation in Strafzaken onderzocht. Gaan betrokkenen in op een aanbod van mediation, dan wacht een officier van justitie of rechter met het nemen van een beslissing over de strafzaak, tot de uitkomst kan worden meegewogen in het besluit over (verdere) vervolging en/of het vonnis. Start of slaagt mediation niet, dan heeft dit geen verdere gevolgen voor de strafzaak. Mocht er geen verwijzing zijn naar Mediation in Strafzaken, of mediation start of slaagt niet en slachtoffers en/of verdachten hebben wel een herstelbehoefte, dan kunnen zij alsnog kiezen voor Herstelbemiddeling.

Herstelbemiddeling

Contact tussen slachtoffers en daders kan positief bijdragen aan het welbevinden van slachtoffers en nabestaanden. Ook daders kunnen behoefte hebben aan contact. Bijvoorbeeld om spijt te betuigen of om schuld te bekennen. 

Herstelbemiddeling maakt geen onderdeel uit van het strafproces en is daardoor niet gebonden aan een specifieke fase. Deze voorziening, uitgevoerd door Perspectief Herstelbemiddeling, is dan ook altijd mogelijk: kort na het incident maar ook nog jaren later. Wel houdt de organisatie rekening met de fase waarin het strafproces zich bevindt: ligt de zaak nog ter beoordeling bij een officier van justitie of moet de zitting nog plaatsvinden, dan wordt eerst de mogelijke inzet van Mediation in Strafzaken onderzocht.

Bij herstelbemiddeling bespreken dader en slachtoffer of nabestaande(n) de mogelijkheden Dit is uiteraard alleen mogelijk als beide partijen instemmen. De reclassering gaat na of contact tussen dader en slachtoffer wenselijk en mogelijk is. We werken samen met organisaties als Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland. 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid  kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt mailen naar info@reclassering.nl.  

Mijn vader en de oudste dochter van mijn vermoorde zus willen heel graag met de dader in gesprek. Om erachter te komen wat hem bezielde. Voor hen vind ik het fijn dat die mogelijkheid bestaat.
Onze daders hebben slachtoffers gemaakt. Het is onmogelijk om over het delict te praten zonder het ook over het slachtoffer te hebben.