Slachtofferbewust werken

De reclassering houdt rekening met slachtoffers en nabestaanden. Ook gaan we na of contact tussen slachtoffers en daders wenselijk en mogelijk is. 

De reclassering wil daders doen inzien wat de gevolgen zijn van hun daden. Daarom komen de gevolgen van het delict voor slachtoffer(s) of nabestaanden regelmatig aan bod in onze gesprekken met daders. Als daders zich realiseren wat ze hebben aangericht, kan dat de kans op herhaling verkleinen.

Slachtofferbewust werken is onderdeel van al onze taken. Bij het advies aan het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen wegen wij de belangen mee van slachtoffers en nabestaanden. Zo nodig controleren we in het kader van een toezicht of een dader uit de buurt van een slachtoffer blijft. Een contact- of locatieverbod kunnen we controleren met Elektronische Controle, ofwel: de enkelband. 

Herstelbemiddeling

Contact tussen slachtoffers en daders kan positief bijdragen aan het welbevinden van slachtoffers en nabestaanden. Ook daders kunnen behoefte hebben aan contact. Bijvoorbeeld om spijt te betuigen of om schuld te bekennen. 

Bij herstelbemiddeling bespreken dader en slachtoffer of nabestaande(n) de mogelijkheden Dit is uiteraard alleen mogelijk als beide partijen instemmen. De reclassering gaat na of contact tussen dader en slachtoffer wenselijk en mogelijk is. Als dat het geval is, zetten we een onafhankelijke bemiddelaar of mediation in.

Daarnaast werken we samen met organisaties als Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland. 

Meer informatie?

Stuur een mail aan: info@reclassering.nl
Mijn vader en de oudste dochter van mijn vermoorde zus willen heel graag met de dader in gesprek. Om erachter te komen wat hem bezielde. Voor hen vind ik het fijn dat die mogelijkheid bestaat.
Onze daders hebben slachtoffers gemaakt. Het is onmogelijk om over het delict te praten zonder het ook over het slachtoffer te hebben.