Toezicht houden op verdachten en daders is een kerntaak van Reclassering Nederland. Dat doen wij in opdracht van het Openbaar Ministerie, rechters, gemeenten of het gevangeniswezen. We controleren afspraken en motiveren verdachten en daders om te leven zonder criminaliteit.

Bij een toezicht moet een persoon zich als onderdeel van een straf houden aan regels en bijzondere voorwaarden. Hij of zij krijgt dan te maken met de reclassering. De afspraken bij een toezicht verschillen per persoon. 

Tijdens een toezicht heeft iemand regelmatig een gesprek met zijn of haar toezichthouder. Deze begeleidt de persoon en controleert of deze zich houdt aan de afspraken en voorwaarden die zijn opgelegd. Als veroordeelden geen gevangenisstraf krijgen opgelegd, worden zij vaak voorwaardelijk onder toezicht geplaatst bij Reclassering Nederland. 

Individueel toezicht

Er zijn verschillende soorten toezicht. Reclassering Nederland voert het toezicht uit en ziet toe op de naleving van de bijzondere voorwaarden. Elke veroordeelde krijgt dus een eigen aanpak van toezicht - toezicht houden is maatwerk. De intensiteit van het toezicht is afhankelijk van de kans op recidive, het gedrag en de motivatie van de dader.

Controle en begeleiding

Reclassering Nederland controleert of de veroordeelde zich aan de bijzondere voorwaarden en gemaakte afspraken houdt. Ook motiveren we de verdachte of dader om te leven zonder criminaliteit. We ondersteunen hem of haar bijvoorbeeld bij een zinvolle dagbesteding, huisvesting en het oplossen van schulden. Daarvoor werken we samen met onze partners in het sociaal domein zoals de gemeente of GGZ.

Wat als de afspraken niet worden nageleefd?

Houdt een veroordeelde zich niet aan de voorwaarden en afspraken? Dan bespreken wij dit met onze opdrachtgever - het Openbaar Ministerie of een andere justitiële instantie. Dat kan gevolgen hebben voor de ondertoezichtgestelde. Soms volgt (alsnog) een gevangenisstraf.